Skills Voucher – dofinansowanie na kursy i szkolenia

Szukasz kursów, które pozwolą podwyższyć twoje dotychczasowe kwalifikacje? Chcesz zmienić stanowisko, a nawet miejsce pracy? Masz od 18 do 60 roku życia?

skillsvouchers

Sprawdź nowy projekt “Praca w bez granic”, w ramach którego takie osoby będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na kursy i szkolenia.

Zobacz, jak możesz wziąć udział w projekcie!

Jakie warunki trzeba spełnić by dostać Skills Vouchera?

1️.Zapisać się na profilowanie do doradcy zawodowego – można to zrobić w Instytucie Praw Migrantów. Doradca stworzy profil zawodowy i zweryfikuje zasadność przyznania vouchera. Sprawdzi potrzeby osoby szkolonej w kontekście podniesienia określonych kompetencji. Zapisać się na konsultację można:

Konsultację także można przejść w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w jednym z miast:

 • Wrocław,
 • Wałbrzych,
 • Jelenia Góra,
 • Legnica.

2️.Złożyć wniosek o przyznanie Skills Vouchera (osobiście w IPM przy ul. Ruska 46A/202 we Wrocławiu lub pocztą);

3️. Oczekiwać decyzji – z kandydatami, którzy otrzymają pozytywną opinię o przyznaniu Skills Vouchera, organizator skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia się na podpisanie umowy.

A co po podpisaniu umowy?

 • dana osoba uprawniona będzie do zakupu szkolenia o wartości nie większej niż 710 zł. Może je prowadzić instytucja, posiadająca wpis do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych). Organizator zapłaci za szkolenie po dostarczeniu faktury na kwotę nie wyższą niż 710 zł.
 • wnioskodawca po ukończeniu szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Kto może ubiegać się o nadanie Skills Vouchera?

 • osoby pomiędzy 18 a 60 rokiem życia,
 • cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce,
 • osoby, które rozumieją język polski na co najmniej podstawowym poziomie,
 • osoby mające już zaopiniowane pozytywnie konsultacje realizowane przez doradców zawodowych.

W przypadku przyznania SkillsVoucher-a, należy wykorzystać go do 30 listopada 2023 roku.

Ważne:

 • w przypadku kiedy frekwencja na szkoleniu będzie niższa niż 50%, osoba ta będzie zobowiązana zwrócić otrzymane dofinansowanie.
 • jedna osoba może otrzymać tylko jednego Skills Vouchera.

Wszystkie informacje, wyniki naboru, regulamin dostępne w załączonych niżej dokumentach:

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.