Dofinansowanie na kursy i szkolenia – Skills Voucher

Jesteś w wieku 18 – 60 i szukasz kursów, które pozwolą podwyższyć twoje dotychczasowe kwalifikacje? Sprawdź nowy projekt “Praca w bez granic”, w ramach którego takie osoby będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na kursy i szkolenia. Zobacz, jak możesz wziąć udział w projekcie! 

Nabór wniosków o przyznanie Skills Voucherów w roku 2022 odbędzie się w dwóch terminach:

03 – 14 października 

07 – 18 listopada

Jakie warunki trzeba spełnić by dostać Skills Vouchera?

Należy przejść konsultację z doradcą zawodowym, który stworzy profil zawodowy i zweryfikuje zasadność przyznania vouchera. Sprawdzi potrzeby osoby szkolonej w kontekście podniesienia określonych kompetencji. Konsultację można przejść w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w jednym z miast: 

📍Wrocław, 

📍Wałbrzych, 

📍Jelenia Góra, 

📍Legnica. 

Należy złożyć wniosek o przyznanie Skills Vouchera (osobiście w Fundacji Ukraina przy ul. Ruska 46A/202 we Wrocławiu lub pocztą)

Z kandydatami, którzy otrzymają pozytywną opinię o przyznaniu Skills Vouchera, organizator skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia się na podpisanie umowy.

Co będzie po podpisaniu umowy?

  • dana osoba uprawniona będzie do zakupu szkolenia o wartości nie większej niż 710 zł. Może je prowadzić instytucja, posiadająca wpis do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych). Organizator zapłaci za szkolenie po dostarczeniu faktury na kwotę nie wyższą niż 710 zł.
  • wnioskodawca po ukończeniu szkolenia zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Kto może ubiegać się o nadanie Skills Vouchera? 

  • osoby pomiędzy 18 a 60 rokiem życia,
  • cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce (szczególnie z Ukrainy, emigrujący na skutek konfliktu zbrojnego),
  • osoby, które rozumieją język polski na co najmniej podstawowym poziomie,
  • osoby mające już zaopiniowane pozytywnie konsultacje realizowane przez doradców zawodowych.

Ważne: 

W przypadku kiedy frekwencja na szkoleniu będzie niższa niż 50%, osoba ta będzie zobowiązana zwrócić otrzymane dofinansowanie. Jedna osoba może otrzymać tylko jednego Skills Vouchera.

Wszystkie informacje, wyniki naboru, regulamin dostępne w załączonych niżej dokumentach ⬇️

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.