Forum Integracyjne 2023

5 czerwca we Wrocławiu odbędzie się Środkowoeuropejskie Forum Integracyjne zorganizowane przez Instytut Praw Migrantów, Fundacja Ukraina. Poznajcie szczegóły wydarzenia!

Polska, jeszcze niedawno kraj o wyjątkowo jednolitej strukturze narodowościowej, w ciągu zaledwie kilku lat została nowym domem dla milionów migrantów. Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że niemal z dnia na dzień Polska stała się jednym z państw o największej liczbie uchodźców na świecie. Podobne procesy, mimo że zachodzą z różną intensywnością, dotyczą większości państw Europy Środkowo-Wschodniej. Poradziliśmy sobie z wyzwaniem zapewnienia uchodźcom doraźnej pomocy, ale mamy do czynienia ze zjawiskiem długofalowym, które trwale zmieni strukturę etniczną społeczeństw w regionie. 

Rodzi to potrzebę jak najszybszego stworzenia przyjaznych warunków do życia dla wszystkich mieszkańców i wspierania aktywności migrantów w życiu społecznym. Warto przy tym korzystać z doświadczeń i rozwiązań innych państw, żeby usprawnić proces integracji i zapobiec negatywnym zjawiskom.

W tym celu Instytut Praw Migrantów zainicjował powstanie Środkowoeuropejskiego Forum Integracyjnego, które ma duży wkład w rozwój społeczny i kulturalny regionu Dolnego Śląska oraz promuje tolerancję i akceptację różnorodności.


Czym jest Środkowoeuropejskie Forum Integracyjne?

Forum Integracyjne jest corocznym bezpłatnym wydarzeniem organizowanym i reprezentowanym przez Instytut Praw Migrantów, który działa we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska. Jest to cykl paneli dyskusyjnych, które poruszają kwestie związane z integracją, adaptacją i edukacją uchodźców i migrantów, mieszkających we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Mają one na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów uchodźców i migrantów, budowanie mostów między różnymi kulturami i narodowościami oraz wymianę informacji i kontaktów pomiędzy organizacjami, instytucjami i podmiotami zajmującymi się sprawami migrantów lub pracującymi z migrantami.

Podczas Forum Integracyjnego wystąpią eksperci w dziedzinach polityki, edukacji oraz prawa, m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, rządu, samorządu i organizacji pozarządowych, a także aktywistów społecznych. Ich zaprasza się również do udziału w dyskusjach na temat różnych aspektów związanych z życiem i integracją społeczną migrantów.

Relacja zdjęciowa z Środkowoeuropejskiego Forum Integracyjnego w roku 2022 

W ramach paneli dyskusyjnych poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: proces adaptacji do nowego środowiska, kwestie językowe, kulturowe i prawne, szansa na zdobycie wykształcenia oraz znalezienia zatrudnienia, sytuacja rodzin i dzieci migrantów oraz ogólny i syntetyczny obraz sytuacji uchodźców i migrantów w Polsce i Europie. Podczas wydarzenia mogą być również organizowane warsztaty i seminaria, w których uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i umiejętności, a także nawiązywać kontakty i wymieniać się doświadczeniami. 

Po zakończeniu Forum Integracyjnego, organizatorzy przeprowadzą analizę wydarzenia, aby ocenić jego skuteczność i zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy. Następnie przygotują raport z wydarzenia oraz plan na przyszłość. Ewaluacja paneli także pomoże sprecyzować wspólne cele uczestników i nawiązać efektywną współpracę przy przyszłych projektach.

Tegoroczna edycja Środkowoeuropejskiego Forum Integracyjnego odbędzie się 5 czerwca pod adresem ul.Widok 10, Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Wydarzenie ma charakter zamknięty, natomiast wszystkich zainteresowanych zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, która pojawi się na stronie Biura Parlamentu Europejskiego na Facebook’u: https://www.facebook.com/PEWroclaw w dniu wydarzenia.

Harmonogram wydarzenia Środkowoeuropejskie Forum Integracyjne 2023:

Poniedziałek, 05.06.2023 | 10:00 – 18:15

10:00 – 10:20 – rozpoczęcie Forum. Przedstawienie organizatorów: Info-Forum-Polregio, Instytut Praw Migrantów, Biuro Parlamentu Europejskiego i Nagroda Królowej Rychezy, dzięki której odbywa się Forum, a także przywitanie Josefa Neumanna – deputowanego do Landtagu NPW.

10:30 – 10:50 – przestawienie sytuacji migracyjnej Polski przed 24 lutego 2022 roku.

11:00 – 13:00 –  Polska wielokulturowa – czy jest możliwa? Jakie są największe wyzwania? Czy istnieje potrzeba przedefiniowania pojęcia narodu? Co robić, żeby wszystkie grupy społeczne żyły ze sobą a nie obok siebie?

Moderacja Bartłomiej Potocki – dyrektor Instytutu Praw Migrantów, prelegentka specjalna – Katarzyna Sobańska – Laskowska, Pełnomocniczka RPO.

13:30 – 15:30 Unia Europejska jako kraj docelowy migrantów. Uprawnienia i wsparcie UE. Kompetencje i wyzwania krajów członkowskich.

Moderacja Leszek Gaś – dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, prelegentka specjalna – Janina Ochojska, polska działaczka humanitarna, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

16:00 – 18:00 Integracja i partycypacja społeczna na poziomie samorządowym. Co z obawami społeczeństwa przyjmującego, jak z nim rozmawiać o partycypacji społecznej migrantów? Transfer doświadczeń z Nadrenii Północnej – Westfalii.

Moderacja Joanna Szymańska, kierowniczka naukowa Info – Forum – Polregio w NRW, prelegent specjalny – Bartłomiej Ciążyński, wiceprezydent Wrocławia.

18:00 – 18:15 – zakończenie Forum, podziękowania dla gości, prelegentów i odbiorców.

Środkowoeuropejskie Forum Integracyjne organizowane jest przez Instytut Praw Migrantów (Fundacja Ukraina), Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Info-Forum-Polregio. Wydarzenie finansowane jest dzięki Nagrodzie Królowej Rychezy. 

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.