O nas

W odpowiedzi na coraz większy odsetek migrantów w społeczności lokalnej oraz ich zdiagnozowane potrzeby został powołany do życia Instytut Praw Migrantów z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a/202 we Wrocławiu. Uchwałą z dnia 22 grudnia 2020 r. IPM kontynuuje rozwijać działalność już istniejącego od 2017 r. punktu informacyjnego dla migrantów.

Na problemy i oczekiwania migrantów patrzymy w sposób kompleksowy w dwóch płaszczyznach: Punktu Informacyjnego dla cudzoziemców oraz prowadząc działalność profesjonalną w sferze prawa migracyjnego i integracji społecznej. Działania infopunktu polegają na udzielaniu wsparcia informacyjnego dla migrantów z zakresu legalizacji pobytu, poszukiwania pracy, spraw życia codziennego. W ramach profesjonalnej działalności przygotowujemy i udostępniamy publikacje eksperckie oraz współpracujemy z podmiotami publicznymi i z sektora NGO zajmującymi się migrantami w Polsce. Usługi punktu informacyjnego IPM są bezpłatne i świadczone przez ekspertów w swojej dziedzinie, w tym przede wszystkim specjalistów z zakresu prawa migracyjnego.

Zespół IPM składa się z doświadczonych prawników, specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego oraz psychologów. Usługi udzielane są w 4 językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim. Ponadto, eksperci posiadają własne doświadczenia migracyjne, co dodatkowo gwarantuje szczególne zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta.

nasz zespół

Bartłomiej Potocki

Dyrektor Instytutu Praw Migrantów

Karol Korczyński

Asystent dyrektora

Angelika Wójcik

Prawniczka

Svitlana Kucherenko

Specjalistka ds. promocji i PR

Yuliia Ananieva

Specjalista ds. informacji

Artur Bilynskyi

Młodszy specjalista ds. informacji i promocji

Tetiana Chyzh

Prawniczka, specjalistka ds. informacji

Anna Trylińska

Prawniczka

Joanna Handziak-Buczko

Doradczyni zawodowa

nasze cele

Kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej
Dostosowanie aktów prawnych do potrzeb i możliwości migrantów, społecznych i gospodarczych interesów państwa
Nawiązanie partnerskiej współpracy między migrantami a społeczeństwem przyjmującym w celu zaspokojenia potrzeb społeczno-gospodarczych stron
Zapewnienie możliwości równego udziału migrantów w życiu społeczności lokalnej

nasze działania

Konsultacje informacyjne w punkcie informacyjnym IPM z zakresu integracji oraz życia codziennego cudzoziemców w Polsce

Konsultacje specjalistyczne (prawnicy, doradca zawodowy, psycholog)

Publikacje eksperckie

Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz migrantów, w tym organami publicznymi

Działalność szkoleniowa dotycząca tematyki migracji i trzeciego sektora