blog

24/8/2021

Zadania i wsparcie urzędów pracy dla obcokrajowców oraz pracodawców zatrudniających cudzoziemców

30/7/2021

System edukacji na Ukrainie. Uznawalność stopni wykształcenia i tytułów w Polsce

23/7/2021

Opinia na temat projektu “Polityka Migracyjna Polski - kierunki działań 2021 -2022” Instytut Praw Migrantów - Fundacja Ukraina

20/7/2021

Wersja ukraińska broszury Państwowej Inspekcji Pracy o zasadach prawa pracy, o pierwszych krokach w nim

4/7/2021

Uznawanie zagranicznych dyplomów uczelni wyższych. Procedura nostryfikacyjna

23/4/2021

Wywiad z pełnomocniczką do spraw osób pochodzenia Białoruskiego Tatsianą Andrushko

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców

8/4/2021

Pojęcie związku zawodowego i jego głównych ról

1/4/2021

Jesteś pracownikiem? Musisz interesować się tym, co się dzieje na rynku pracy

25/3/2021

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy i rola związków zawodowych

23/3/2021

Zmiany prawne w ustawie o cudzoziemcach

25/1/2021

Równy dostęp do edukacji od początku

25/1/2021

Blankiet druku zabezpieczonego - gwarancja legalnej pracy

8/12/2020

Jak działać? Systemowo czy jednostkowo?

8/12/2020

Za co można deportować człowieka

8/12/2020

Komu nadać status uchodźcy? Ludziom, demokratom czy opozycjonistom?

8/12/2020

Kto ważniejszy: wojewoda czy inspektor?

7/12/2020

Po co nam Instytut?