5 IPM - Домашній Курс Конституції. Випуск 16

Одним з основних завдань Інституту Прав Мігрантів є розвиток мігрантського суспільства в Польщі. Реалізація цього завдання відбувається в рамах Домашнього Курсу Конституції. Використовуючи наявні коментарі, юридичні статті, заяви адвокатів, ми створюємо опис основних прав та обов’язків, свобод та правових норм, що містяться в Конституції Республіки Польща. Така колекція стане збірником знань про права та свободи кожного мігранта, а також дасть кожному іноземцю можливість зрозуміти, як формується польська політична та правова система.

Стаття 12. Республіка Польща забезпечує свободу утворення і діяльності професійних спілок, соціально-професійних організацій фермерів, товариств, громадянських рухів, інших дозволених об'єднань, а також фондів. Можливість об'єднання є однією з основ громадянського суспільства. Принцип громадських об’єднань, згаданий в статті 12 Конституції, носить відкритий характер. В даному випадку законодавець не назвав усі допустимі форми об'єднання громадян в Польщі, обмежившись лише представленням їх найбільш важливих форм.

Найбільш поширеними формами об'єднання в Польщі є профспілки. Порядок їх утворення регулюється Законом від 23 травня 1991 року про професійні спілки. Слід зазначити, що професійна спілка —  добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян пов'язаних спільними інтересами їх професійної (трудової) діяльності, створена для захисту прав і свобод, задоволення професійних та соціальних інтересів. Крім того, профспілки у своїй статутній діяльності незалежні від працедавців, органів державної адміністрації і місцевого самоврядування та інших організацій. З іншого боку, державні та місцеві органи влади і працедавці, зобов'язані  на рівних умовах відноситися до усіх профспілок. 

Відносно фермерів, як окремої професійної групи, слід посилатися на Закон від 15 вересня 2000 року про сільськогосподарську групу виробників та їхні відносини. Відповідно до цього Закону фізичні особи, організації, що не мають статусу юридичної особи, та юридичні особи, які в процесі своєї сільськогосподарської діяльності здійснюють: 1) фермерське господарство в значенні закону про сільськогосподарський податок, або 2) спеціальний сектор фермерської продукції —  можуть об'єднуватися в групи сільськогосподарських виробників з метою пристосування фермерської продукції та виробничого процесу до вимог ринку, спільного збуту товарів, у тому числі підготовки до продажу, централізації продажів і постачання оптовим покупцям, встановлення загальних правил щодо інформації про продукцію, з урахуванням, серед іншого, врожайності і наявності фермерської продукції, розвиток ділових навичок, маркетинг і організація та спрощення процесу впровадження інновацій, а також захист довкілля.

Інша форма об'єднання — товариства. Відповідно до Закону від 7 квітня 1989 року Закон про об'єднання, право на створення товариств належить польським громадянам, які мають повну правоздатність і не позбавлені публічних прав. Згідно даного закону, передбачається створення добровільного, самостійного, стійкого союзу (об’єднання) для досягнення цілей неприбуткового характеру. Громадські об’єднання можуть самостійно обирати свою мету, цілі діяльності, програму та організаційну структуру. У їх компетенції перебуває і внутрішній документообіг, що стосується діяльності організації. У випадку товариств, необхідно відокремити звичайні товариства, які є спрощеною формою об'єднання, але вони не мають правосуб'єктності. Проте, звичайне об'єднання може придбавати права від свого імені, у тому числі майнові і інші речові права, брати на себе зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в суді. 

Іншою формою об'єднання в Польщі є фундації, діяльність яких регулюється Законом про фонди від 6 квітня 1984 року. Фундації можуть засновуватися фізичними особами незалежно від їх громадянства і місця проживання, а також юридичними особами, що мають представництва в Польщі або за кордоном. Крім того, фундації можуть бути створені для досягнення соціальних і економічних цілей, що відповідають фундаментальним інтересам Республіки Польща, зокрема, таких як: охорона здоров'я, розвиток економіки і науки, освіта і виховання, культура і мистецтво, соціальний захист, охорона довкілля і збереження пам'ятників історії.


Юрист док. Павел Фіктус

Юрист док. Павел Фіктус

Юрист та співробітник Воєводського Управління Нижньої Сілезії у Вроцлаві. Спеціалізується в галузі будівельного, транспортного та адміністративного права, а також займається історією права і політико-правовими доктринами. Співпрацює з видавництвом Wolters Kluwer при створенні Будівельного Сервісу. Співредактор трьох видань. Автор понад 60 наукових статей з історії права, політико-правових доктрин, а також адміністративного права

Udostępnij:

Najnowsze

1/4/2021

Jesteś pracownikiem? Musisz interesować się tym, co się dzieje na rynku pracy

23/4/2021

Wywiad z pełnomocniczką do spraw osób pochodzenia Białoruskiego Tatsianą Andrushko

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców