5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 16

Стаття 12.

Республіка Польща забезпечує свободу утворення і діяльності професійних спілок, соціально-професійних організацій фермерів, товариств, громадянських рухів, інших дозволених об’єднань, а також фондів. Можливість об’єднання є однією з основ громадянського суспільства. Принцип громадських об’єднань, згаданий в статті 12 Конституції, носить відкритий характер. В даному випадку законодавець не назвав усі допустимі форми об’єднання громадян в Польщі, обмежившись лише представленням їх найбільш важливих форм.

Найбільш поширеними формами об’єднання в Польщі є профспілки. Порядок їх утворення регулюється Законом від 23 травня 1991 року про професійні спілки. Слід зазначити, що професійна спілка —  добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян пов’язаних спільними інтересами їх професійної (трудової) діяльності, створена для захисту прав і свобод, задоволення професійних та соціальних інтересів. Крім того, профспілки у своїй статутній діяльності незалежні від працедавців, органів державної адміністрації і місцевого самоврядування та інших організацій. З іншого боку, державні та місцеві органи влади і працедавці, зобов’язані  на рівних умовах відноситися до усіх профспілок. 

Відносно фермерів, як окремої професійної групи, слід посилатися на Закон від 15 вересня 2000 року про сільськогосподарську групу виробників та їхні відносини. Відповідно до цього Закону фізичні особи, організації, що не мають статусу юридичної особи, та юридичні особи, які в процесі своєї сільськогосподарської діяльності здійснюють: 1) фермерське господарство в значенні закону про сільськогосподарський податок, або 2) спеціальний сектор фермерської продукції —  можуть об’єднуватися в групи сільськогосподарських виробників з метою пристосування фермерської продукції та виробничого процесу до вимог ринку, спільного збуту товарів, у тому числі підготовки до продажу, централізації продажів і постачання оптовим покупцям, встановлення загальних правил щодо інформації про продукцію, з урахуванням, серед іншого, врожайності і наявності фермерської продукції, розвиток ділових навичок, маркетинг і організація та спрощення процесу впровадження інновацій, а також захист довкілля.

Інша форма об’єднання — товариства. Відповідно до Закону від 7 квітня 1989 року Закон про об’єднання, право на створення товариств належить польським громадянам, які мають повну правоздатність і не позбавлені публічних прав. Згідно даного закону, передбачається створення добровільного, самостійного, стійкого союзу (об’єднання) для досягнення цілей неприбуткового характеру. Громадські об’єднання можуть самостійно обирати свою мету, цілі діяльності, програму та організаційну структуру. У їх компетенції перебуває і внутрішній документообіг, що стосується діяльності організації. У випадку товариств, необхідно відокремити звичайні товариства, які є спрощеною формою об’єднання, але вони не мають правосуб’єктності. Проте, звичайне об’єднання може придбавати права від свого імені, у тому числі майнові і інші речові права, брати на себе зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в суді. 

Іншою формою об’єднання в Польщі є фундації, діяльність яких регулюється Законом про фонди від 6 квітня 1984 року. Фундації можуть засновуватися фізичними особами незалежно від їх громадянства і місця проживання, а також юридичними особами, що мають представництва в Польщі або за кордоном. Крім того, фундації можуть бути створені для досягнення соціальних і економічних цілей, що відповідають фундаментальним інтересам Республіки Польща, зокрема, таких як: охорона здоров’я, розвиток економіки і науки, освіта і виховання, культура і мистецтво, соціальний захист, охорона довкілля і збереження пам’ятників історії.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.