W drodze do nowych horyzontów

Wymiany partnerskie między Województwem Dolnośląskim i Nadrenią Północną-Westfalią  

Mosty między narodami – idea przewodnia projektu „BudujeMy mosty 4Ukraine” realizowanego w partnerstwie z Info-Forum-Polregio, zaczynają się budować między ziemią polską a niemiecką. Seria wzajemnych wizyt, które odbyły się w pierwszej połowie 2023 roku, służą wzmacnianiem więzi między społecznościami i dzieleniem się doświadczeniami w zakresie integracji migrantów.

flags

W dniach 12-14 stycznia delegacja Fundacji Ukraina z Wrocławia miała okazję spotkać się z działaczami niemieckiego świata polityki i społeczeństwa. Rozmowy z Josefem Neumannem, deputowanym do Landtagu przewodniczącym Komisji Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych, koncentrowały się na integracji uchodźców z Ukrainy w społeczeństwie niemieckim. Również, w towarzystwie członków Landowej Rady Integracyjnej NRW Tayfuna Keltka oraz nadburmistrza miasta Solingen Tima Kurzbacha, omawiali kwestię utrzymania zainteresowania społeczeństwa przyjmującego tematem długofalowej integracji migrantów i ich wkładu w kulturę. Kolejne spotkania skupiły się na organizacjach i stowarzyszeniach zaangażowanych w proces integracji migrantów. Delegacja odwiedziła Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V. Fachdienst für Integration und Migration oraz stowarzyszenie Ukrainer in Aachen. Podczas dyskusji wymieniano się wiedzą i doświadczeniami, starając się znaleźć najlepsze rozwiązania dla nowej rzeczywistości, która otacza nas w nowym dziesięcioleciu XXI wieku. 

W marcu 2023 roku niemieckie partnerzy odpowiedzieli na wizytę i przybyli do Wrocławia. Pobyt w stolicy Dolnego Śląska obejmował spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji rządowych m.in. z Konsulem Generalnym Ukrainy i wicekonsulem Niemiec, przedstawicielami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawicielkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Opolskiego, a także z organizacjami pozarządowymi takimi jak Stowarzyszenie Ukraina-Wałbrzych, “Moja Fundacja” i Białoruski Związek Solidarności. Miały one na celu wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z integracją migrantów i uchodźców. Zorganizowano także spotkanie z dyrektorem Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Leszkiem Gasiem, na którym omówiony został model długofalowej współpracy w kontekście kształcenia świadomości społeczeństwa przyjmującego wobec migrantów, a także kształtowania lokalnej polityki integracyjnej w województwie. 

W ramach projektu odbyły się również spotkania online, które umożliwiły wcześniejszą wymianę informacji i przygotowanie do wizyt studyjnych. Ważnym tematem tych spotkań było omówienie strategii wizyt niemieckich partnerów w Polsce oraz sposobów długofalowej współpracy polsko-niemieckiej.

Wspólnie z niemieckimi partnerami powstało podsumowanie wspólnie realizowanego projektu oraz wypracowano rekomendacji na temat perspektyw włączenia wolnej i suwerennej Ukrainy w struktury europejskie, a również przyszłego kształtu Europy w czasie pokoju i wzajemnego zrozumienia odmiennych poglądów i perspektyw.

Cały projekt „BudujeMy mosty 4Ukraine” ma na celu nie tylko integrację migrantów, ale także tworzenie solidnych więzi między Polską a Niemcami. Przesłanie jest jasne: poprzez dialog, współpracę i wzajemne zrozumienie, możemy budować lepszą przyszłość dla wszystkich. Wizyty studyjne i spotkania są kluczowymi elementami tej drogi do porozumienia.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.