Małżeństwa mieszane i feminizacja migracji. Dane statystyczne powiedzą nam, czy Ukrainki kradną Polkom mężów?

Dzisiaj chcielibyśmy przyjrzeć się tematowi migracji pod kątem rozdzielenia tego zjawiska i przeanalizowania go pod kątem feminizacji i maskulinizacji. Najistotniejszym kontekstem w tym artykule będzie obalenie mitu o tym, że Ukrainki chcą odebrać Polkom mężów, albo, że świadomie planują założenie rodziny z przedstawicielami polskiego społeczeństwa. W przestrzeni Internetu znajdziemy pełno przykładów, które powielają tę narrację. Na przykład,  w 2020 roku powstała grupa na Facebook’u, pt. „Polak szuka żony Ukrainki”. W maju 2022 roku grupa liczyła już 17 tysięcy członków (później grupa została zablokowana za naruszanie regulaminu). Co tak naprawdę sprawia, że powstaje coraz więcej małżeństw mieszanych z obywatelami państw Europy Wschodniej, jakie czynniki wpływają na taki stan rzeczy i czy Polki powinny bać się migrantek i uchodźczyń ze wschodu? 

sunsat

Feminizacja i maskulinizacja migracji

Migracja po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku

Integracja cudzoziemek i migrantek    

Jeśli chodzi o kwestię integracji uchodźców ze społeczeństwem polskim, to my widzimy tutaj kilka ścieżek. Część migrantów przymusowych próbuje samodzielnie przyzwyczaić się do nowego środowiska i zrobić dużo, by spróbować się zintegrować (osoby te chodzą na kursy i spotkania językowe, wysyłają dzieci do polskich placówek oświatowych, próbują szukać nowych znajomych i pracy). Druga część jest w stanie “zamrożonym”. Osoby te odliczają każdą chwilę do momentu, kiedy będą mogły wrócić do domu. One wypierają i odrzucają wszystkie możliwości uczenia się języka i przyzwyczajania się do otoczenia. Wydaje nam się, że takich osób jest dużo wśród uchodźczyń wojennych. Do tej drugiej grupy z pewnością zaliczylibyśmy także osoby, które wyjechały z dziećmi za granicę (do Polski), ale czekają na połączenie się ze swoją drugą połówką i rodziną, która została w Ukrainie. Ta grupa nie stanowi “matrymonialnego zagrożenia” dla polskich mężczyzn. Podobnie nie zainteresowane założeniem rodziny z obywatelem Polski będą te kobiety, które po rozpoczęciu się wojny w Ukrainie wyjechały do Polski do swoich mężów, którzy już wcześniej wyemigrowali, przeszli już jakąś drogę w stronę zintegrowania się i mogą zapewnić reszcie swojej rodziny “komfort społeczny”. Chodzi nam o takie rzeczy jak pomoc przy załatwieniu spraw w urzędzie czy zapisanie dziecka do szkoły. 

Małżeństwa mieszane w Polsce. Liczby. Przyczyny 

Wnioski z obserwacji 

Ostatecznie wydaje nam się, że fala nowych migrantek, które przekroczyły granicę z Polską po 24 lutego 2022 roku nie stanowi dużego zagrożenia dla polskich kobiet. Jak już wspomnieliśmy, część z nich przyjechała do swoich mężów, którzy zamieszkali w Polsce wcześniej. Część z nich zdążyła już wrócić do Ukrainy ze względu na to, że nie mogła dostać pracy odpowiedniej do kwalifikacji (ze względu na brak znajomości języka albo ze względu na konieczność nostryfikacji dyplomu). Istnieje jednak pewna grupa, która ma naturalną szansę na to, by związać się z obywatelami Polski i są to studentki czy uczennice zagraniczne, albo dzieci osób ze starszej migracji, którzy dorastali w polskim otoczeniu, są bardzo dobrze zintegrowane ze społecznością i traktują język polski jako drugi ojczysty. Oczywiście, nie możemy przewidzieć wszystkich przypadków, w których dojdzie do zawarcia małżeństwa binacjonalnego na terytorium Polski, ale nie jest to też proces chaotyczny, rządzi się on swoimi prawami, które spróbowaliśmy dzisiaj przybliżyć.

[1]Główny Urząd Statystyczny, Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie COVID-19, 07.07.2020.

[2] OO NBP, Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce, 2022.

[3] Polsat, 05.08.2022, [https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-08-05/polacy-coraz-czesciej-biora-slub-z-ukrainkami-nawet-1839-malzenstw-w-ubieglym-roku/].

[4] Szukalski P., MAŁŻEŃSTWA POLSKO-UKRAIŃSKIE ZAWIERANE W POLSCE…, 08.2020, [https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/32280/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwa%20polsko-ukrai%C5%84skie%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

[5] Hruzd-Matuszczyk A., Małżeństwa mieszane w przestrzeni społecznej – przegląd aktualnych doniesień, 2021, [https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/21988/1/Hruzd_Matuszczyk_malzenstwa_mieszane_w_przestrzeni.pdf].

AutorKsenia Pletnova

Celem Instytutu Praw Migrantów jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.