Komu nadać status uchodźcy? Ludziom, demokratom czy opozycjonistom?

The law on granting foreign nationals protection on the territory of the Republic of Poland determines who can be granted refugee status. In this Article, we will consider how to proceed with the granting of refugee status as a matter of fact. That is, what are the most important values.

To, komu nadaje się status uchodźcy, określa ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym artykule zastanowimy się nad czymś innym, zastanowimy się nad tym jak aksjologicznie powinniśmy podchodzić do nadawania statusu uchodźcy. Czyli nad tym, jakie wartości są najważniejsze. 

Status uchodźcy w różnych krajach

Nie chodzi o to, żeby pokazywać tryumf takiej czy innej koncepcji przyjmowania lub nieprzyjmowania cudzoziemców. Chodzi o przemyślenie kwestii: czemu ma służyć status uchodźcy. Jakiś czas temu media na całym świecie obiegł news, że młody mężczyzna pochodzący z Czeczeni dokonał morderstwa na francuskim nauczycielu. Dodatkową informacją, która pojawiła się w mediach, bez względu na to czy była prawdziwa, czy też nie, było to, że kilkanaście lat wcześniej ojciec tego zamachowca ubiegał się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Polski. Rzeczpospolita miała mu odmówić, natomiast po pewnym czasie, pomimo wątpliwości status ten nadała mu Republika Francuska. 

urodziny-ipm

Komu i dlaczego nadaje się status uchodźcy

Kiedyś dotarła do mnie anegdota, w której to jedna osoba pytała, czy dostała by statusu uchodźcy tylko dlatego, że nienawidzi władz swojego kraju? Odpowiedź jest prosta, taka osoba nie powinna dostać status uchodźcy. Jeżeli nie wypełnia osobiście przesłanek udzielenia takiego statusu, to mimo jego największej niechęci do panującego reżimu w kraju pochodzenia, ten status mu się nie należy.  Z drugiej jednak strony, jeżeli mamy osobę, która nie pasuje do naszego kodu kulturowego, ale wypełnia przesłanki ustawowe udzielenia mu statusu uchodźcy, to chociażby był fundamentalistą innej religii – to należy takiego statusu udzielić. Dlaczego? Statusu uchodźcy nie udziela się bowiem dlatego, że my lubimy bądź nie lubimy danej jednostki czy danej grupy. Nie ma na to wpływu to, jak osoba odnosi się do innego kodu kulturowego,  chodzi o wartość najwyższą, czyli o ochronę życia tego człowieka. Dlatego też, mówiąc o uchodźcach, powinniśmy pamiętać o tym, że mówimy o życiu człowieka. Jeżeli w jakikolwiek sposób jesteśmy za ochroną życia ludzkiego, od jego naturalnego początku do naturalnego końca, to powinniśmy być za udzieleniem statusu uchodźcy. Jednocześnie pamiętając, że nie można mieszać statusu uchodźcy z migracją ekonomiczną. 

JEŻELI ZACZNIEMY NADAWAĆ STATUS UCHODŹCY TYLKO DLATEGO, ŻE KTOŚ NIE LUBI REŻIMU POLITYCZNEGO WŁASNEGO KRAJU, A NIE DLATEGO, ŻE MÓGŁBYM W KRAJU POCHODZENIA STRACIĆ ŻYCIE, TO JAKI STATUS ZACZNIEMY NADAWAĆ KIEDY ROZPOCZĄŁBY SIĘ TAM KONFLIKT ZBROJNY?

Czy w momencie kiedy realnie czyjeś życie będzie zagrożone, czy zabraknie nam wtedy skali, czy perspektywa się zmieni? Prawo musi być jasne, prawo musi być pewne i prawo musi posługiwać się pewną aksjologią, pewnymi wartościami, a wartością najwyższą dla prawa będzie życie człowieka, wszystko inne będzie miało wartość niższą.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.