Ciąża i poród w Polsce – co warto wiedzieć?

Planujesz mieć dziecko, ale nie wiesz jak wygląda ten proces od A do Z? W tym poście zebraliśmy najbardziej przydatne informacje o ciąży i porodzie w Polsce.

ciaza

Przy porodzie musimy się liczyć z dużymi kosztami. Za poród naturalny zapłacimy średnio 3-5 tys. zł, a za cięcie cesarskie – od 5 do 8 tys. zł. Poza tym, w trakcie trwania ciąży konieczne są regularne wizyty u lekarza, USG i inne badania, które wcale nie są tanie.

Możemy zredukować dodatkowe koszty opieki w trakcie trwania ciąży, np. odprowadzając składki do ZUS. W ten sposób zyskujemy bezpłatną opiekę zdrowotną. W Polsce na bezpłatną obsługę medyczną mogą liczyć także kobiety, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku, mające PESEL ze statusem UKR.

Kobieta w ciąży nie może zostać zwolniona z pracy w czasie trwania ciąży i urlopu macierzyńskiego, z wyjątkiem określonych sytuacji:

  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy – jeśli w zakładzie pracy obowiązuje zakładowa organizacja związkowa, to musi ona wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy z ciężarną;
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca;
  • ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy – w przypadku funkcjonowania w firmie zakładowej organizacji pracy, pracodawca ma obowiązek ustalić z nią termin rozwiązania umowy o pracę.

Nie ma żadnych ustaw zabraniających pracować osobom w ciąży, a więc nie musimy w jej trakcie korzystać z urlopu macierzyńskiego. Kobieta w ciąży może kontynuować pracę w bezpiecznych warunkach nie dłużej niż 8 godzin dziennie, bez pracy w godzinach nocnych.

  • Także po urodzeniu dziecka można uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) w wysokości 1000 zł na dziecko. Zapomogę może uzyskać:
  • rodzic nowo narodzonego dziecka,
  • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Ważne! Pomoc finansowa jest udzielana tylko wtedy, gdy:

  • Dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto na miesiąc.
  • Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.