Po co nam instytut?

Migrants constitute about 5% of the population of Poland. However, there is nobody that would institutionally deal with this mass of people. Foundation Ukraine, together with the Honorary Consulate of Ukraine in Wrocław, decided to establish an institute that will deal with the needs of migrants in a comprehensive manner, not focusing only on legalizing the stay, but trying to treat foreigners as a rightful part of society.

Społeczeństwo migrantów w Polsce

Migranci stanowią około 5% mieszkańców Polski. Brak jednak organu, który w sposób instytucjonalny zająłby się tą rzeszą ludzi. Cudzoziemcy są przecież częścią tego społeczeństwa, jednak potrzebują szczególnych rozwiązań. Cudzoziemcy muszą zalegalizować swój pobyt w Polsce, ale też zawierają śluby, rozwodzą się, rodzą się i umierają. Chcą kupować własne domy, ale też chcą angażować się w inicjatywy oddolne. Zakładanie i prowadzenie, stowarzyszeń, fundacji czy związków zawodowych też jest czymś, co migranci chcą i powinni robić. Fundacja Ukraina wspólnie z Konsulatem Honorowym Ukrainy we Wrocławiu postanowiła powołać do życia instytut, który będzie zajmował się potrzebami migrantów w sposób kompleksowy, nie koncentrując się jedynie na legalizacji pobytu, a starając się traktować cudzoziemców jako pełnoprawną część społeczeństwa. 

education

Trzy filary działań Instytutu Praw Migrantów

Co w takim razie nasz nowy Instytut będzie robił? Nasze działania dzielimy na trzy filary. W pierwszym filarze Instytut będzie kontynuował działania punktu informacyjnego przy ul. Ruskiej 46a/202 we Wrocławiu. Każdy człowiek może przyjść tam i uzyskać informację na temat problemów natury prawnej dnia codziennego. Nasi specjaliści pochylą się nad każdym Państwa pytaniem.

TO BĘDZIE MIEJSCE WYMIANY POGLĄDÓW I REALNEJ, RZETELNEJ WSPÓŁPRACY.

Drugi filar to działalność publikacyjna. Instytut ma ambicję stać się centrum kreującym opinię publiczną. W tym celu nasi i zaproszeni specjaliści będą na łamach naszych mediów publikować swoje analizy, opinie i komentarze, dotyczące sytuacji migrantów w Polsce. 

Trzecim Filarem jest współpraca. Instytut będzie hubem, w którym spotkają się służby mundurowe, organy administracji publicznej, eksperci i migranci. To będzie miejsce wymiany poglądów i realnej, rzetelnej współpracy. Nie chodzi o to, aby robić kolejne pozorowane i teatralne gesty. To będzie kuźnia polityki migracyjnej. Mam zaszczyt zaprosić  Państwa Instytutu Praw Migrantów.  

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.