5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 9

Стаття 83.

Кожен зобов’язаний додержуватися законодавства Республіки Польща. Обов’язок додержуватися законодавства Республіки Польща має загальний характер, це означає, що положення цього закону застосовується не тільки до громадян та іноземців, що проживають на території Польщі, а також до юридичних осіб і всіх установ, що здійснюють діяльність на території Республіки Польща. Даний обов’язок можна вважати найбільш поширеним і основоположним конституційним обов’язком.

Зазначений обов’язок означає вимогу виконання діючого закону, з моменту набрання ним чинності, а також принципів, що містяться в правових актах загальнообов’язкового характеру, які пересилаються за межі системи права, наприклад, принципи соціального співіснування або принципи справедливості. Передбачається, що кожен громадянин знає чинне законодавство, що застосовується до його ситуації та поведінки, яке опубліковане у відповідному офіційному віснику (Dziennik Ustaw або Monitor Polski), і не може посилатися на незнання цих правил, тим самим, виправдовуючи свої власні дії або бездіяльність. Зміст Dziennikа Ustaw та Monitorа Polski доступний за посиланням: https://isap.sejm.gov.pl/

Коментоване положення не передбачає санкцій за порушення обов’язку дотримання закону. Відповідні санкції встановлюються законодавчим органом, правомочним обирати їх. Це означає, що покарання за порушення закону, визначено в законодавстві нижчого рівня (в законах, постановах).

Обов’язок додержуватися закону є однією з необхідних умов функціонування демократичної правової держави, відповідно до якого кожна людина має право на різні засоби захисту в разі порушення його конституційних прав і свобод, включаючи право на конституційну скаргу, спрямовану на виключення із системи права діючого положення, що завдає шкоди конституційним правам і свободам людини. Кожен громадянин має також право звертатися за допомогою до Омбудсмена в разі порушення його прав і свобод органами державної влади.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.