5 IPM - Домашній Курс Конституції. Випуск 8

*Одним з основних завдань Інституту Прав Мігрантів є розвиток мігрантського суспільства в Польщі. Реалізація цього завдання відбувається в рамах Домашнього Курсу Конституції. Використовуючи наявні коментарі, юридичні статті, заяви адвокатів, ми створюємо опис основних прав та обов’язків, свобод та правових норм, що містяться в Конституції Республіки Польща. Така колекція стане збірником знань про права та свободи кожного мігранта, а також дасть кожному іноземцю можливість зрозуміти, як формується польська політична та правова система.*

Стаття 87. 

1.Джерелами загальнообов’язкового права Республіки Польща є: Конституція, закони, ратифіковані міжнародні договори, a також розпорядження. 

2.Джерелами загальнообов'язкового права Республіки Польща на території діяльності органів, які їх встановили є акти місцевого права.

Каталог джерел права, що міститься в цій статті, є закритим. У польській правовій системі, крім зазначених нормативних актів, інші акти не є загальнообов’язковими джерелами, тобто такими, що стосуються всіх громадян. 

Цитоване вище положення також вводить принцип ієрархії. Це показує, що акти нижчої юридичної сили повинні бути підпорядковані правовим актам вищої юридичної сили. Більше того, акти нижчого рівня конкретизують положення, що містяться в актах вищого рівня. Найважливішим нормативно-правовим актом є Конституція, що містить абстрактні норми, які зазначені в законодавчих актах. Однак у випадку розпоряджень слід посилатись на норму ст. 92 Конституції, згідно з якою розпорядження видаються органами, зазначеними в Конституції, на основі відповідного дозволу, що міститься в законі, та з метою його виконання. У дозволі повинен бути визначений орган, уповноважений видавати розпорядження, і сфера питань, що підлягають регулюванню, а також вказівки щодо змісту акта. Орган, уповноважений видавати розпорядження, не може передавати свої повноваження іншому органу.

З іншого боку, стосовно міжнародних угод слід мати на увазі ст. 91 Конституції, ратифікований міжнародний договір після його опублікування в Журналі законів Республіки Польща становить частину національного правопорядку і застосовується безпосередньо, якщо його застосування не залежить від ухвалення закону. Міжнародний договір, ратифікований за попередньою згодою, висловленою в акті, має перевагу над актом, якщо акт не може бути узгоджений з угодою. Якщо це випливає з угоди про створення міжнародної організації, ратифікованої Республікою Польща, прийнятий нею закон застосовується безпосередньо, маючи пріоритет у разі конфлікту із законами.

Джерела загальнообов’язкового права також включають акти місцевого законодавства, видані комуною (гміною), повітом, воєводським управлінням та воєводою - представником державної адміністрації в цій місцевості.

Щодо джерел права, слід також додати, що в польській правовій системі їх публікація є обов’язковою. Тільки тоді їх можна вважати джерелом права та впливати на формування прав, свобод та обов’язків громадян.

У польській правовій системі, крім джерел загальнообов’язкового права, існують також правові акти внутрішнього характеру. На підставі ст. 93 Конституції, постанови Ради міністрів та розпорядження Прем'єр-міністра та міністрів мають внутрішній характер і поширюються лише на організаційні підрозділи, підпорядковані органу, що видає ці акти. Накази видаються лише на підставі закону. Вони не можуть бути основою для прийняття рішень щодо громадян, юридичних осіб та інших суб'єктів.


Юрист док. Павел Фіктус

Юрист док. Павел Фіктус

Юрист та співробітник Воєводського Управління Нижньої Сілезії у Вроцлаві. Спеціалізується в галузі будівельного, транспортного та адміністративного права, а також займається історією права і політико-правовими доктринами. Співпрацює з видавництвом Wolters Kluwer при створенні Будівельного Сервісу. Співредактор трьох видань. Автор понад 60 наукових статей з історії права, політико-правових доктрин, а також адміністративного права.

Udostępnij:

Najnowsze

1/4/2021

Jesteś pracownikiem? Musisz interesować się tym, co się dzieje na rynku pracy

23/4/2021

Wywiad z pełnomocniczką do spraw osób pochodzenia Białoruskiego Tatsianą Andrushko

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców