5 IPM - Домашній Курс Конституції. Випуск 7

*Одним з основних завдань Інституту Прав Мігрантів є розвиток мігрантського суспільства в Польщі. Реалізація цього завдання відбувається в рамах Домашнього Курсу Конституції. Використовуючи наявні коментарі, юридичні статті, заяви адвокатів, ми створюємо опис основних прав та обов’язків, свобод та правових норм, що містяться в Конституції Республіки Польща. Така колекція стане збірником знань про права та свободи кожного мігранта, а також дасть кожному іноземцю можливість зрозуміти, як формується польська політична та правова система.*

Стаття 152.

1.Представником Ради міністрів у воєводстві є воєвода.

2.Порядок призначення і звільнення, а також сферу діяльності воєвод визначає закон.

Сферу компетенції воєвод визначає закон від 23 січня 2009 р. “Про воєводу і урядову адміністрацію у воєводстві”. Воєвода призначається і звільняється головою Ради міністрів за поданням відповідного міністра з питань державної адміністрації. Загальне керівництво діяльністю воєводи здійснює голова Ради міністрів, зокрема, дає вказівки і розпорядження, а також надсилає запит про звіт діяльності воєводи і періодично оцінює його роботу. Крім того, голова Ради міністрів здійснює нагляд за діяльністю воєводи на підставі критерію відповідності його діяльності політиці уряду. Воєвода виконує свої завдання за допомогою воєводського управління і органів державного управління у воєводстві. 

Серед головних повноважень воєводи важливе місце займають такі функції, зокрема: 

  1. пристосовує до місцевих умов загальні цілі політики уряду, координує і контролює виконання завдань, що випливають із них; 

  2. забезпечує взаємодію всіх організаційних ланок урядової адміністрації та самоврядування у воєводстві і керує їх діяльністю у сфері запобігання загрози життю, здоров’ю або майну чи загрозам середовищу, безпеці держави і підтриманню громадського порядку, охорони громадянських прав, запобігання надзвичайним ситуаціям і усунення їх наслідків на засадах, що окреслені в законах; 

  3. оцінює стан протиповеневого забезпечення воєводства, опрацьовує операційний план охорони проти повеней, а також оголошує і припиняє протиповеневу готовність і тривогу; 

  4. виконує і координує завдання у сфері оборони і безпеки держави, а також кризові розпорядження, що випливають з окремих законів; 

  5. подає Раді міністрів через міністра, відповідального за справи публічної адміністрації, проекти урядових документів щодо справ воєводства; 

  6. виконує інші завдання, передбачені законами або поставлені Радою Міністрів чи головою уряду. 

Крім того, воєвода здійснює нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування. Цей нагляд здійснюється на підставі критерію відповідності із законом. У випадку органів місцевого самоврядування воєвода контролює виконання завдань в межах наданих їм повноважень та реалізованих на підставі закону або угоди з органами державної адміністрації.


Юрист док. Павел Фіктус

Юрист док. Павел Фіктус

Юрист та співробітник Воєводського Управління Нижньої Сілезії у Вроцлаві. Спеціалізується в галузі будівельного, транспортного та адміністративного права, а також займається історією права і політико-правовими доктринами. Співпрацює з видавництвом Wolters Kluwer при створенні Будівельного Сервісу. Співредактор трьох видань. Автор понад 60 наукових статей з історії права, політико-правових доктрин, а також адміністративного права.

Udostępnij:

Najnowsze

1/4/2021

Jesteś pracownikiem? Musisz interesować się tym, co się dzieje na rynku pracy

23/4/2021

Wywiad z pełnomocniczką do spraw osób pochodzenia Białoruskiego Tatsianą Andrushko

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców