5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 7

Стаття 152.

1.Представником Ради міністрів у воєводстві є воєвода.

2.Порядок призначення і звільнення, а також сферу діяльності воєвод визначає закон.

Сферу компетенції воєвод визначає закон від 23 січня 2009 р. “Про воєводу і урядову адміністрацію у воєводстві”. Воєвода призначається і звільняється головою Ради міністрів за поданням відповідного міністра з питань державної адміністрації. Загальне керівництво діяльністю воєводи здійснює голова Ради міністрів, зокрема, дає вказівки і розпорядження, а також надсилає запит про звіт діяльності воєводи і періодично оцінює його роботу. Крім того, голова Ради міністрів здійснює нагляд за діяльністю воєводи на підставі критерію відповідності його діяльності політиці уряду. Воєвода виконує свої завдання за допомогою воєводського управління і органів державного управління у воєводстві. 

Серед головних повноважень воєводи важливе місце займають такі функції, зокрема: 

  1. пристосовує до місцевих умов загальні цілі політики уряду, координує і контролює виконання завдань, що випливають із них; 
  2. забезпечує взаємодію всіх організаційних ланок урядової адміністрації та самоврядування у воєводстві і керує їх діяльністю у сфері запобігання загрози життю, здоров’ю або майну чи загрозам середовищу, безпеці держави і підтриманню громадського порядку, охорони громадянських прав, запобігання надзвичайним ситуаціям і усунення їх наслідків на засадах, що окреслені в законах; 
  3. оцінює стан протиповеневого забезпечення воєводства, опрацьовує операційний план охорони проти повеней, а також оголошує і припиняє протиповеневу готовність і тривогу; 
  4. виконує і координує завдання у сфері оборони і безпеки держави, а також кризові розпорядження, що випливають з окремих законів; 
  5. подає Раді міністрів через міністра, відповідального за справи публічної адміністрації, проекти урядових документів щодо справ воєводства; 
  6. виконує інші завдання, передбачені законами або поставлені Радою Міністрів чи головою уряду. 

Крім того, воєвода здійснює нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування. Цей нагляд здійснюється на підставі критерію відповідності із законом. У випадку органів місцевого самоврядування воєвода контролює виконання завдань в межах наданих їм повноважень та реалізованих на підставі закону або угоди з органами державної адміністрації.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.