5 IPM - Домашній Курс Конституції. Випуск 6

Протягом перших 100 днів роботи Інститут Прав Мігрантів вирішив виконати 5 завдань, які суттєво вплинуть на розвиток мігрантського суспільства в Польщі. Одним із цих завдань є Домашній Курс Конституції. Використовуючи наявні коментарі, юридичні статті, заяви адвокатів, ми створимо опис основних прав та обов’язків, свобод та правових норм, що містяться в Конституції Республіки Польща. Така колекція стане збірником знань про права та свободи кожного мігранта, а також дасть кожному іноземцю можливість зрозуміти, як формується польська політична та правова система.

Стаття 176. 

1.  Судочинство є щонайменше двоінстанційним. 

2. Устрій і компетенція судів, а також порядок розгляду справ визначається законом.

Зі змісту статті 176 Конституції виникає, що судочинство має бути побудоване таким чином, щоб забезпечити щонайменше його двоінстанційність. Це означає, що Конституція гарантує сторонам, що беруть участь в спорі, право на оцінку правильності й законності рішення суду першої інстанції, надаючи право на оскарження рішення суду першої інстанції. Засоби оскарження дозволяють сторонам ініціювати перегляд рішення, прийнятого в першій інстанції. Наприклад, рішення районних судів можуть бути оскаржені в окружних судах, і якщо окружний суд виніс рішення в першій інстанції, то апеляція подається до апеляційного суду як суду другої інстанції.

Введення принципу двоінстанційності має на меті забезпечити учасникам судового розгляду гарантію, яка дозволить усунути помилки, недоліки, допущені судами першої інстанції, у рамках контролю, здійснюваного судом другої інстанції. Це означає, як показано в наведеному вище прикладі, що суд другої інстанції завжди є судом вищого рівня, ніж суд, який виніс рішення, що підлягає перегляду.

Зрештою, введення двоінстанційної процедури оскарження, ґрунтується на положеннях чітко визначеної процедури, яка для цивільних справ визначена в Цивільно-процесуальному кодексі, порядок провадження у кримінальних справах визначає Кримінальний процесуальний кодекс, а для адміністративного судочинства діє Кодекс адміністративного судочинства, кожний з яких становить окремий законодавчий акт в формі Закону.

Слід підкреслити, що принцип двоінстанційності судочинства охоплює лише справи, які розглянуті судами від початку до кінця, що на даний час передбачені для судів загальної юрисдикції, військових та адміністративних судів.

У межах адміністративних судів, рішення, прийняті в першій інстанції воєводськими адміністративними судами, можуть бути оскаржені у Вищому адміністративному суді, як судом другої інстанції.

На закінчення слід зазначити, що у цій нормі йдеться про систему щонайменше двоінстанційного судового розгляду. Це означає, що, хоча Конституція прямо не гарантує право на створення подальших етапів процедури оскарження, але і не виключає такої можливості. Так, наприклад, в кримінальній справі передбачена касаційна інстанція, а у випадках цивільних справ касаційна скарга не є конституційною вимогою, а додатковим засобом надзвичайного оскарження, допустимість якого залежить виключно від законодавця, і тому його регулювання було визначене, відповідно, в кримінальному і цивільному судочинстві.


Опис біографії автора

Адвокат док. Магдалена Корнак

Адвокат, від 2013 року є членом Адвокатської Палати у Вроцлаві, а у 2016 році завершила адвокатську практику з отриманням професійного звання. З березня 2016 року веде свою Адвокатську Канцелярію. Доктор юридичних наук, вчене звання здобула в червні 2006 року у Вроцлавському університеті на юридичному факультеті кафедри криміналістики, повна назва докторської дисертації “Докази із показань неповнолітнього свідка у кримінальному процесі”, написана під керівництвом проф. док. наук Здзіслава Кегеля. З січня 2013 року працює в Вищій школі права на посаді ад'юнкта. Крім того, є куратором Клубу кримінальних наук Liberum. В наукових дослідженнях займається проблематикою джерел особистих доказів і тактикою отримання від них пояснень та свідчень, а також правомірність та ефективність застосування примусових заходів у кримінальному провадженні. Поза роботою любить креативні розмальовки для дорослих. Захоплюється психологічними трилерами, рок-музикою та зимовими видами спорту.

Udostępnij:

Najnowsze

1/4/2021

Jesteś pracownikiem? Musisz interesować się tym, co się dzieje na rynku pracy

23/4/2021

Wywiad z pełnomocniczką do spraw osób pochodzenia Białoruskiego Tatsianą Andrushko

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców