5 IPM - Домашній Курс Конституції. Випуск 5

Протягом перших 100 днів роботи Інститут Прав Мігрантів вирішив виконати 5 завдань, які суттєво вплинуть на розвиток мігрантського суспільства в Польщі. Одним із цих завдань є Домашній Курс Конституції. Використовуючи наявні коментарі, юридичні статті, заяви адвокатів, ми створимо опис основних прав та обов’язків, свобод та правових норм, що містяться в Конституції Республіки Польща. Така колекція стане збірником знань про права та свободи кожного мігранта, а також дасть кожному іноземцю можливість зрозуміти, як формується польська політична та правова система.

Стаття 175. 1. Правосуддя в Польщі здійснюється Верховним судом, судами загальної юрисдикції, адміністративними судами, а також військовими судами.

2. Спеціальний суд або прискорена процедура може встановлюватись виключно під час війни. 

Роз'яснення змісту статті 175 Конституції вимагає в першу чергу визначити саме поняття системи правосуддя. Передбачається, що це діяльність держави, що полягає у вирішенні суджень, у формі судових рішень або постанов, тобто в обов'язковому вирішенні юридичних суперечок, в яких принаймні одна зі сторін є фізичною особою або іншим подібним суб'єктом, а також  в  прийнятті рішень по обґрунтованості кримінальних звинувачень і в призначенні покарання. Таким чином, система правосуддя охоплює всі питання, які можуть стосуватися будь - якої особи, наприклад, іноземця, і, отже, включає цивільні, кримінальні і адміністративні справи.

Оскільки з'явився термін “справа”, слід зазначити, що під цим поняттям розуміють yсі ситуації, в яких необхідно прийняти рішення відносно прав суб'єкта, який вступив в правовий спір з іншим рівноправним суб'єктом, або, який вступив в правовий спір з державним органом, при цьому сторони не можуть дійти взаємної згоди. Описана вище форма здійснення правосуддя, передбачена для судів, оскільки саме вони відповідають за вирішення правових спорів, інакше кажучи, судовий розгляд. Таким чином, у рамках покладених на них завдань, суди можуть, після попереднього розгляду справи, винести рішення по суті розглянутих вимог і залежно від характеру справи.

Правосуддя здійснюється чітко визначеними суб'єктами, серед яких, окрім Верховного суду, який відіграє особливу роль в якості головного органу судової влади в Польщі і який здійснює нагляд за діяльністю загальних і військових судів, існують також суди загальної юрисдикції, які поділяються на: районні, окружні та апеляційні суди, вони покликані розглядати цивільні (включаючи сімейні, господарські, а також справи, що виникають з трудових правовідносин та соціального страхування) і кримінальні справи, крім того, перелік доповнюється адміністративними судами, що визначають порядок оскарження рішень державних органів влади та військових судів, які включають усі справи, що стосуються осіб зі статусом військовослужбовця, який перебуває на військовій службі. У конституційному переліку також є спеціальні або надзвичайні суди, проте вони мають відповідну будову, використання якої передбачено тільки для врегулювання суперечок в ході військових дій, і тому на них не посилаються в умовах мирного функціонування держави.

Незалежно від того, який з вищезгаданих судів буде здійснювати правосуддя, слід пам'ятати, що діяльність кожного суду повинна ґрунтуватися на його незалежності, неупередженості, а детальна сфера компетенцій кожного з судів завжди визначається законом.


Опис біографії автора

Адвокат док. Магдалена Корнак

Адвокат, від 2013 року є членом Адвокатської Палати у Вроцлаві, а у 2016 році завершила адвокатську практику з отриманням професійного звання. З березня 2016 року веде свою Адвокатську Канцелярію. Доктор юридичних наук, вчене звання здобула в червні 2006 року у Вроцлавському університеті на юридичному факультеті кафедри криміналістики, повна назва докторської дисертації “Докази із показань неповнолітнього свідка у кримінальному процесі”, написана під керівництвом проф. док. наук Здзіслава Кегеля. З січня 2013 року працює в Вищій школі права на посаді ад'юнкта. Крім того, є куратором Клубу кримінальних наук Liberum. В наукових дослідженнях займається проблематикою джерел особистих доказів і тактикою отримання від них пояснень та свідчень, а також правомірність та ефективність застосування примусових заходів у кримінальному провадженні. Поза роботою любить креативні розмальовки для дорослих. Захоплюється психологічними трилерами, рок-музикою та зимовими видами спорту.

Udostępnij:

Najnowsze

1/4/2021

Jesteś pracownikiem? Musisz interesować się tym, co się dzieje na rynku pracy

23/4/2021

Wywiad z pełnomocniczką do spraw osób pochodzenia Białoruskiego Tatsianą Andrushko

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców