5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 3

Хочеш отримати польське громадянство, але не знаєш, як це зробити? В коментарі нижче буде коротко роз’яснено, як його отримати.

Стаття 34. 

1. Громадянство Польщі набувається за народженням від батьків, які являються польськими громадянами. Інші випадки набуття польського громадянства визначаються законом. 

2.   Громадянин Польщі не може втратити польського громадянства, тільки, якщо він сам відмовиться від нього.

Громадянство є нічим іншим, як правовим зв’язком між особою і державою. Підстави набуття і втрати польського громадянства регулює Закон від 02 квітня 2009 року про польське громадянство (Dz. U. z 2020 r. poz. 347). Слід розуміти, що польська правова система прийняла принцип права крові (ст.14 Закону про польське громадянство), який означає, що польське громадянство автоматично набувається по народженню від батьків, які є польськими громадянами, або принаймні один з батьків має польське громадянство на момент народження дитини, а інший невідомий, або не має жодного громадянства чи громадянство не встановлене. Цей факт має важливе значення, оскільки в Польщі не можна отримати громадянство, народившись на її території, тобто так званий принцип права ґрунту, який діє в багатьох країнах світу, в Польщі не застосовується. Проте Закон від 02 квітня 2009 року про польське громадянство, передбачає інші альтернативні способи набуття польського громадянства іноземцем. Відповідно до статті 18 вищезгаданого Закону, Президент Республіки Польща може на підставі заяви надати польське громадянство іноземцеві. Важливо відмітити, що оскільки Президент Польщі не обмежений у своїх конституційних повноваженнях, він може, на власний розсуд, надати польське громадянство будь-якому іноземцеві, який про це попросить. Проте слід пам’ятати, що рішення Президента Республіки Польща з питань громадянства не вимагає обґрунтування та не підлягає оскарженню. Заява про надання польського громадянства подається Президентові РП за посередництвом Воєводи за місцем проживання зацікавленої особи або Польським консулом особисто чи поштою з офіційно завіреним підписом. Важливо відмітити, що закон не встановлює жодних формальних умов, які мають бути виконані для того, щоб отримати польське громадянство в такому порядку. Проте, слід пам’ятати, що в заяві потрібно вказати Ваші тісні зв’язки з Польщею.

Один із альтернативних способів отримання іноземцем польського громадянства згідно із Законом від 02 квітня 2009 року про польське громадянство, – це “визнання” його громадянином Польщі, яке можна отримати через звернення до Воєводи. Визнання громадянином Польщі, як і у разі його надання, відбувається також на прохання зацікавленої особи. Для цього іноземець повинен подати відповідну заяву у воєводське управління за місцем фактичного проживання, а не офіційної реєстрації. Крім того, якщо заявник вже був визнаний польським громадянином, то діти, яким ще не виповнилося 18 років, також автоматично отримують польське громадянство. Проте, неповнолітня особа, якій виповнилося 16 років, подає заяву про вираження згоди на надання польського громадянства у протокольному режимі – воєводі або консулу РП за місцем проживання. У випадку відповідної процедури в ст. 31 Закону, чітко визначаються випадки, в яких можлива відмова у визнанні його громадянином Польщі.

В даному випадку слід ознайомитися з ч.1 ст. 30 вищезгаданого Закону. 

Натомість, що стосується підстав втрати польського громадянства, це питання регулюється нормами Конституції Республіки Польща, що містяться в ч. 2 ст. 34, а також відповідно до положень Закону про польське громадянство.

Відповідно до статті 46 Закону про польське громадянство, громадянин Польщі втрачає польське громадянство на підставі своєї заяви після отримання дозволу Президента РП на вихід з громадянства Польщі.  

Згода на відмову від польського громадянства, надане батькам, як і у випадку його набуття, поширюється на дітей, що залишаються під батьківською владою.

Наприкінці слід зазначити, що польське законодавство не забороняє своїм громадянам мати більше ніж одне громадянство. Тому, при поданні заяви на отримання польського громадянства, не потрібно відмовлятися від свого попереднього громадянства.

Однак, будучи громадянином Польщі та одночасно громадянином іншої країни, не можна посилатися з юридичною силою перед польськими державними органами на інше громадянство та на права і обов’язки, що з нього випливають.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.