5 IPM - Домашній Курс Конституції. Випуск 26

Одним з основних завдань Інституту Прав Мігрантів є розвиток мігрантського суспільства в Польщі. Реалізація цього завдання відбувається в рамах Домашнього Курсу Конституції. Використовуючи наявні коментарі, юридичні статті, заяви адвокатів, ми створюємо опис основних прав та обов’язків, свобод та правових норм, що містяться в Конституції Республіки Польща. Така колекція стане збірником знань про права та свободи кожного мігранта, а також дасть кожному іноземцю можливість зрозуміти, як формується польська політична та правова система.

Стаття 188. Конституційний трибунал виносить рішення у справах:

  1. відповідності законів і міжнародних угод Конституції,

  2. узгодженості законів з ратифікованими міжнародними угодами, ратифікація яких потребує попередньої згоди, встановленої законом,

  3. узгодження положень закону, які видають центральні державні органи з Конституцією, ратифікованими міжнародними угодами і законами,

узгодження з Конституцією цілей або діяльності політичних партій, конституційних скарг, мова про які йде в ч. 1 ст. 79. Суди і трибунали здійснюють судову владу в Польщі, яка відповідно до положень Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 року (далі Конституція)  незалежна і відокремлена від двох інших гілок влади, тобто виконавчої, яку здійснює Президент і Рада Міністрів, та законодавчої влади, яку представляє Сейм і сенат (ст. 10 і 173 Конституції).

Відповідно до ст. 188 Конституції, Конституційний трибунал уповноважений виносити рішення у справах: 1) відповідності законів і міжнародних угод Конституції; 2) узгодженості законів з ратифікованими міжнародними угодами, ратифікація яких потребує попередньої згоди, встановленої законом; 3) узгодження положень закону, які видають центральні державні органи з Конституцією, ратифікованими міжнародними угодами і законами; 4) узгодження з Конституцією цілей або діяльності політичних партій; 5) конституційних скарг. Конституційний трибунал вирішує також конфлікти між центральними конституційними органами держави (ст. 189 Конституції).

Кожен, включаючи осіб, які не є громадянами Республіки Польща, у разі порушення його конституційних прав і свобод має право подати скаргу до Конституційного Трибуналу у справі щодо відповідності Конституції закону чи іншого нормативного акту, на підставі якого суд або орган публічної адміністрації прийняв остаточне рішення про його свободи або права або про його обов’язки, визначені у Конституції (ч.1 ст. 79 Конституції). У цьому контексті, зокрема, необхідно згадати закон від 30 листопада 2016 року “Про організацію та порядок розгляду проваджень Конституційним трибуналом” (Законодавчий вісник з 2019 р. п. 2393), який зокрема, уточнює вимоги щодо подання конституційної скарги.

Серед конституційних прав і свобод виділяють основні, на які має право кожна людина (наприклад, особа без громадянства). До них належать: право на захист життя, право обвинуваченого на захист, право на недоторканність приватного життя та захист честі і доброго імені, право свободи совісті та віросповідання, право на подання петицій, заяв або скарг, право на притулок іноземця в Польщі. Зокрема, існують конституційні права і свободи, які відносяться виключно до громадян Польщі. Наприклад, екстрадиція, право повернення в країну, право на доступ до державної служби. Слід відмітити, що Конституція не передбачає можливості звернення зі скаргою до Конституційного трибуналу у разі порушення права на притулок ( ст. 56 і ч. 2 ст. 79 Конституції). Богуслав Банашак, Конституційне право, 6. видання, Варшава 2012, С. 387-389, 391).


Патрик Гутьєррез

Патрик Гутьєррез

Стажист в Окружній Палаті Юристів у Вроцлаві. Випускник факультета права, адміністрації та економікі Вроцлавського університету. Основною сферою діяльності є права людини, захист прав дитини та право іноземців. Доповідач численних наукових конференцій по всій країні і на міжнародному рівні. Автор багатьох наукових видань. Навчався та проходив стажування за кордоном.

Udostępnij:

Najnowsze

1/4/2021

Jesteś pracownikiem? Musisz interesować się tym, co się dzieje na rynku pracy

23/4/2021

Wywiad z pełnomocniczką do spraw osób pochodzenia Białoruskiego Tatsianą Andrushko

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców