5 IPM - Домашній Курс Конституції. Випуск 21

Одним з основних завдань Інституту Прав Мігрантів є розвиток мігрантського суспільства в Польщі. Реалізація цього завдання відбувається в рамах Домашнього Курсу Конституції. Використовуючи наявні коментарі, юридичні статті, заяви адвокатів, ми створюємо опис основних прав та обов’язків, свобод та правових норм, що містяться в Конституції Республіки Польща. Така колекція стане збірником знань про права та свободи кожного мігранта, а також дасть кожному іноземцю можливість зрозуміти, як формується польська політична та правова система.

Стаття 96.

1.Сейм складається з 460 депутатів. 

2.Вибори до Сейму є загальними, рівними, прямими, пропорційними і відбуваються таємним голосуванням.

Конституція прямо вказує кількість депутатів, які входять до складу нижньої палати. Незаповненість всіх місць не блокує здатність Сейму функціонувати. Така ситуація може виникнути у разі відставки чи смерті депутата - доки на його місце не складе присягу інший депутат. 

Передбачено однорідний спосіб обрання кожного із депутатів, усі повинні бути обраними, а також мати однакові права та обов'язки. Особа, яка є депутатом, не може бути одночасно сенатором, і навпаки. 

Вибори до Сейму є загальними, рівними, прямими та пропорційними і відбуваються шляхом таємного голосування, тому вони є “п’ятиприкметникові”.

Вимога загальності означає, що всі громадяни мають право голосу і залежать від об'єктивних факторів - вік та повнота публічних прав. Принципи активного та пасивного виборчого законодавства визначені ст. 62 , 99 Конституції.

Принцип рівності двовимірний. По-перше, голос кожного громадянина однаково важливий і цінний. У цьому відношенні державні органи зобов'язані створити точний поділ країни на регіони, оскільки існує можливість навмисного поділу округів таким чином, що призведе до недостовірності фактичних даних окремих політичних партій. З іншого боку, як правило, кожен громадянин має право на один голос (один бланк для голосування).

Прямі вибори - це голосування за конкретного кандидата, виборець отримує список кандидатів (розділений на окремі комітети) і голосує за людину на свій вибір. Протилежністю цьому принципу є, наприклад, вибори Президента США, на яких громадяни обирають виборців, а вже вони обирають Президента. Іноді ця передумова описується в літературі як необхідність “постати безпосередньо перед виборчою комісією”. 

Принцип пропорційності застосовується до структури розподілу мандатів, що відповідають загальній кількості голосів конкретної виборчої комісії. Виборчі округи багатомандатні і призначаються відповідно до результатів конкретного комітету.

Принцип таємності голосування гарантує, що кожен може вільно віддати свій голос анонімно, тобто, при якому неможливо встановити за кого проголосував конкретний виборець.


Юридичний радник - Шимон Живіцькі

Юридичний радник - Шимон Живіцькі

Юрист, працює в RCKiK у Вроцлаві. В даний час керує Канцелярією юридичних радників, в якій спеціалізується в галузі сімейного, цивільного, трудового права, в тому числі й в сфері захисту особистих даних. Бере участь у проєктах, в яких виступає на боці осіб, права і свободи яких порушуються або обмежуються.

Udostępnij:

Najnowsze

1/4/2021

Jesteś pracownikiem? Musisz interesować się tym, co się dzieje na rynku pracy

23/4/2021

Wywiad z pełnomocniczką do spraw osób pochodzenia Białoruskiego Tatsianą Andrushko

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców