5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 21

Стаття 96.

1.Сейм складається з 460 депутатів. 

2.Вибори до Сейму є загальними, рівними, прямими, пропорційними і відбуваються таємним голосуванням.

Конституція прямо вказує кількість депутатів, які входять до складу нижньої палати. Незаповненість всіх місць не блокує здатність Сейму функціонувати. Така ситуація може виникнути у разі відставки чи смерті депутата – доки на його місце не складе присягу інший депутат. 

Передбачено однорідний спосіб обрання кожного із депутатів, усі повинні бути обраними, а також мати однакові права та обов’язки. Особа, яка є депутатом, не може бути одночасно сенатором, і навпаки. 

Вибори до Сейму є загальними, рівними, прямими та пропорційними і відбуваються шляхом таємного голосування, тому вони є “п’ятиприкметникові”.

Вимога загальності означає, що всі громадяни мають право голосу і залежать від об’єктивних факторів – вік та повнота публічних прав. Принципи активного та пасивного виборчого законодавства визначені ст. 62 , 99 Конституції.

Принцип рівності двовимірний. По-перше, голос кожного громадянина однаково важливий і цінний. У цьому відношенні державні органи зобов’язані створити точний поділ країни на регіони, оскільки існує можливість навмисного поділу округів таким чином, що призведе до недостовірності фактичних даних окремих політичних партій. З іншого боку, як правило, кожен громадянин має право на один голос (один бланк для голосування).

Прямі вибори – це голосування за конкретного кандидата, виборець отримує список кандидатів (розділений на окремі комітети) і голосує за людину на свій вибір. Протилежністю цьому принципу є, наприклад, вибори Президента США, на яких громадяни обирають виборців, а вже вони обирають Президента. Іноді ця передумова описується в літературі як необхідність “постати безпосередньо перед виборчою комісією”. 

Принцип пропорційності застосовується до структури розподілу мандатів, що відповідають загальній кількості голосів конкретної виборчої комісії. Виборчі округи багатомандатні і призначаються відповідно до результатів конкретного комітету.

Принцип таємності голосування гарантує, що кожен може вільно віддати свій голос анонімно, тобто, при якому неможливо встановити за кого проголосував конкретний виборець.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.