5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 19

Стаття  94.

Органи територіального самоврядування, a тaкож місцеві органи державної адміністрації на підставі та в межах повноважень, передбачених законом, встановлюють акти місцевого самоврядування, обов’язкові у межах територій діяльності цих органів. Принципи та порядок видачі актів місцевого самоврядування визначаються законом.

Акти місцевого самоврядування – це джерело загальнообов’язкового законодавства. Вони адресовані невизначеному колу осіб. На відміну від закону, це акти, котрі мають обов’язково застосовуватися у тій місцевості, де орган виконує свої обов’язки. 

Акти місцевого самоврядування  мають бути закріплені у положеннях закону. Вони не є самостійними правовими актами. Перед їх видачею повинен бути проведений аналіз загальноприйнятого законодавства та пошук підстав для видання такого акту. Повноваження до видання актів міжнародного права містяться в конституційних актах окремих одиниць самоврядування – воєводство, повіт, гміна та в інших актах, в яких делегується обов’язок органів самоврядування або повноваження до детального регулювання. 

Акти місцевого самоврядування не можуть регулювати конституційні права та обов’язки, і не можуть перевищувати обсяг законодавчого дозволу. За певною формою вони подібні до розпоряджень, тобто регулюють настільки, наскільки це дозволено законом. 

Положення конституційного рангу не вказують на те, якою має бути назва нормативно-правового акта, прийнятого органом місцевого самоврядування, не описують правил процедури прийняття такого акту. Такі норми регулюються конституційними актами. Місцеве самоврядування характеризується автономією з точки зору прийнятих рішень, якщо воно діє в межах своїх законодавчих повноважень.

Це саме положення стосується і правових актів, виданих місцевими органами державної адміністрації. Воєвода є представником уряду у воєводстві. В рамках своєї компетенції видає правові акти, які є обов’язковими до виконання на даній території. Вони виникають із законодавчих положень. Воєвода також наказом видає розпорядження на підставі загального повноваження. А також має право видавати розпорядження в рамках нагляду за місцевим урядом. 

Воєводський адміністративний суд здійснює контроль над розпорядженнями, виданими органами місцевого самоврядування.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.