5 IPM - Домашній Курс Конституції. Випуск 19

Одним з основних завдань Інституту Прав Мігрантів є розвиток мігрантського суспільства в Польщі. Реалізація цього завдання відбувається в рамах Домашнього Курсу Конституції. Використовуючи наявні коментарі, юридичні статті, заяви адвокатів, ми створюємо опис основних прав та обов’язків, свобод та правових норм, що містяться в Конституції Республіки Польща. Така колекція стане збірником знань про права та свободи кожного мігранта, а також дасть кожному іноземцю можливість зрозуміти, як формується польська політична та правова система.

Стаття  94. Органи територіального самоврядування, a тaкож місцеві органи державної адміністрації на підставі та в межах повноважень, передбачених законом, встановлюють акти місцевого самоврядування, обов'язкові у межах територій діяльності цих органів. Принципи та порядок видачі актів місцевого самоврядування визначаються законом.

Акти місцевого самоврядування - це джерело загальнообов'язкового законодавства. Вони адресовані невизначеному колу осіб. На відміну від закону, це акти, котрі мають обов'язково застосовуватися у тій місцевості, де орган виконує свої обов'язки. 

Акти місцевого самоврядування  мають бути закріплені у положеннях закону. Вони не є самостійними правовими актами. Перед їх видачею повинен бути проведений аналіз загальноприйнятого законодавства та пошук підстав для видання такого акту. Повноваження до видання актів міжнародного права містяться в конституційних актах окремих одиниць самоврядування - воєводство, повіт, гміна та в інших актах, в яких делегується обов'язок органів самоврядування або повноваження до детального регулювання. 

Акти місцевого самоврядування не можуть регулювати конституційні права та обов'язки, і не можуть перевищувати обсяг законодавчого дозволу. За певною формою вони подібні до розпоряджень, тобто регулюють настільки, наскільки це дозволено законом. 

Положення конституційного рангу не вказують на те, якою має бути назва нормативно-правового акта, прийнятого органом місцевого самоврядування, не описують правил процедури прийняття такого акту. Такі норми регулюються конституційними актами. Місцеве самоврядування характеризується автономією з точки зору прийнятих рішень, якщо воно діє в межах своїх законодавчих повноважень.

Це саме положення стосується і правових актів, виданих місцевими органами державної адміністрації. Воєвода є представником уряду у воєводстві. В рамках своєї компетенції видає правові акти, які є обов'язковими до виконання на даній території. Вони виникають із законодавчих положень. Воєвода також наказом видає розпорядження на підставі загального повноваження. А також має право видавати розпорядження в рамках нагляду за місцевим урядом. 

Воєводський адміністративний суд здійснює контроль над розпорядженнями, виданими органами місцевого самоврядування.


Юридичний радник - Шимон Живіцькі

Юридичний радник - Шимон Живіцькі

Юрист, працює в RCKiK у Вроцлаві. В даний час керує Канцелярією юридичних радників, в якій спеціалізується в галузі сімейного, цивільного, трудового права, в тому числі й в сфері захисту особистих даних. Бере участь у проєктах, в яких виступає на боці осіб, права і свободи яких порушуються або обмежуються.

Udostępnij:

Najnowsze

1/4/2021

Jesteś pracownikiem? Musisz interesować się tym, co się dzieje na rynku pracy

23/4/2021

Wywiad z pełnomocniczką do spraw osób pochodzenia Białoruskiego Tatsianą Andrushko

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców