5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 18

Стаття 2. Республіка Польща є демократичною правовою державою, що здійснює принципи соціальної справедливості.

Принцип демократичної правової держави, попри те, що добре відомий і широко застосовується в системах західноєвропейських країн, був введений у польську правову систему лише на підставі закону від 29 грудня 1989 року, який реформував вже недіючу на сьогодні Комуністичну Конституцію від 22 липня 1952 року.

Цей принцип, виражений у ст. 2 Конституції, незважаючи на відсутність визначення, у якому б зазначалися його найбільш важливі елементи, є предметом дослідження й аналізу з погляду правової доктрини, так і судової системи.

Маючи на увазі погляди в сукупності, що відносяться до цього принципу, можна виділити декілька загальних елементів, що характеризують його. По-перше, покладається обов’язок дотримання вимог закону всіма громадянами, посадовими особами, органами державної влади. Хоча закон у випадку посадових осіб надає їм певні права, але вони можуть бути використані тільки в чітко визначених випадках (наприклад, особистий обшук або обшук житла, що проводиться виключно за наявності достатніх підстав для підозри). По-друге, закон, а саме його формування і виконання покликані відповідати певним цінностям демократичної держави. Виражається це в тому, що всі громадяни керуються одними й тими самими нормами права. Недопустимо створювати окремі правові норми, спрямовані на поліпшення добробуту певного кола осіб. По-третє, у державі створені механізми забезпечення виконання закону. Як приклад, створення відповідних правових процедур і органів для забезпечення дотримання закону, щодо осіб, які його порушують. Слідуючий аспект стосується питань законності дій органів державної влади. Ця законність обмежується тільки з міркувань державної безпеки або щодо захисту національних інтересів. Ще одним елементом, який характеризує принцип демократичної правової держави, є політичний плюралізм, який проявляється в тому, що в суспільстві існують різні групи, які можуть, відповідно до своїх власних поглядів, формувати різні види громадських організацій або політичних партій і активно брати участь у політичному житті держави.

Польська доктрина вказує, що принцип демократичної правової держави виявляється шляхом участі місцевого самоврядування в здійсненні публічної влади.

Прикладом може служити специфіка завдань, які виконуються тільки органами місцевого самоврядування і контролюються державною адміністрацією тільки з огляду їх відповідності закону. Крім того, принцип вказує на ієрархічний характер джерел права.

Найбільш важливим правовим актом є Конституція, потім слідують закони, постанови і правові акти, що видаються органами місцевого самоврядування (обмежені територіально, з уваги на сферу їх діяльності). Ця ієрархія характеризується тим, що правові акти нижчого рівня не мають суперечити актам більш високого рівня.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.