5 IPM - Домашній Курс Конституції. Випуск 1

Протягом перших 100 днів роботи Інститут Прав Мігрантів вирішив виконати 5 завдань, які суттєво вплинуть на розвиток мігрантського суспільства в Польщі. Одним із цих завдань є Домашній Курс Конституції. Використовуючи наявні коментарі, юридичні статті, заяви адвокатів, ми створимо опис основних прав та обов’язків, свобод та правових норм, що містяться в Конституції Республіки Польща. Така колекція стане збірником знань про права та свободи кожного мігранта, а також дасть кожному іноземцю можливість зрозуміти, як формується польська політична та правова система.

Стаття 7. Органи публічної влади діють на підставі і в межах закону.

Закріплений в Конституції принцип верховенства права означає, що всі дії, що здійснюються державними органами, тобто особами або групами осіб, що діють від імені держави, наприклад, державні службовці, представники центральних або місцевих органів влади, зобов'язані у своїх діях спиратися на чинне законодавство, а також не виходити за рамки повноважень, наданих їм законом.

Відповідно, це означає, що в діях, котрі здійснюються як стосовно власних громадян, так і щодо іноземців право повинно визначати суб'єктів, уповноважених здійснювати конкретні правові дії, а також детально встановлювати накази і заборони, що визначають сферу такої діяльності.

Цей принцип також означає, що повноваження державних органів мають бути чітко прописані в законі і не можуть припускатися, тобто не можливо базуватися на здогадках, що певна поведінка державного органу є дозволеною або забороненою.

Метою цього принципу, як для громадян Республіки Польща, так і для іноземців, є створення гарантії, що державні органи не будуть приймати рішення на власний розсуд або керуватися власною суб'єктивною думкою. Тому він покликаний забезпечити дотримання об'єктивності і неупередженості.

Відповідне визначення принципу верховенства права дозволить забезпечити, що в будь-яких ситуаціях, при яких дії державних органів здійснюються без застосування конкретного правового регулювання, або при перевищенні чи зловживанню наданими їм повноваженнями, розглядатиметься як незаконні дії та, як наслідок, призведе до конституційної та кримінальної відповідальності. Це також надасть можливість вимагати від держави компенсації за дії , які були здійснені владою.

Слід також відмітити, що діючи відповідно до закону, може вимагатися посилання на інші нормативно-правові акти, а не лише на базові положення.

Наприклад, питання, врегульовані законом, будуть додатково уточнені в змісті постанови в тій частині, в якій вони не роз'яснені в Законі, залишаючи місце для детального тлумачення основними актами, так відбувається на прикладі Закону про сприяння зайнятості та інституції ринку праці, який у багатьох місцях прямо вказує на те, що питання, які не регулюються Законом, розглядатимуться в постанові.


Опис біографії автора

Автор: Адвокат док. Магдалена Корнак

Адвокат, від 2013 року є членом Адвокатської Палати у Вроцлаві, а у 2016 році завершила адвокатську практику з отриманням професійного звання. З березня 2016 року веде свою Адвокатську Канцелярію. Доктор юридичних наук, вчене звання здобула в червні 2006 року у Вроцлавському університеті на юридичному факультеті кафедри криміналістики, повна назва докторської дисертації “Докази із показань неповнолітнього свідка у кримінальному процесі”, написана під керівництвом проф. док. наук Здзіслава Кегеля. З січня 2013 року працює в Вищій школі права на посаді ад'юнкта. Крім того, є куратором Клубу кримінальних наук Liberum. В наукових дослідженнях займається проблематикою джерел особистих доказів і тактикою отримання від них пояснень та свідчень, а також правомірність та ефективність застосування примусових заходів у кримінальному провадженні. Поза роботою любить креативні розмальовки для дорослих. Захоплюється психологічними трилерами, рок-музикою та зимовими видами спорту.

Udostępnij:

Najnowsze

1/4/2021

Jesteś pracownikiem? Musisz interesować się tym, co się dzieje na rynku pracy

23/4/2021

Wywiad z pełnomocniczką do spraw osób pochodzenia Białoruskiego Tatsianą Andrushko

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców