5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 25

Стаття 147.

1.Рада Міністрів складається з Прем’єр-міністра і міністрів. 

2.До складу Ради Міністрів можуть входити і Віце-міністри.

3.Голова Ради Міністрів і віце-міністр можуть виконувати функції міністра.

4.До складу Ради Міністрів можуть також входити голови визначених в законі комітетів.

Стаття 147 Конституції вказує на склад Ради Міністрів. Відповідно до формулювання  ч.1 Рада Міністрів складається з Прем’єр-міністра та міністрів. Вказана чітка колегіальність цього виконавчого органу. До складу Ради Міністрів не може входити одна особа. До його складу входять окремі міністри. Однак мінімального та максимального складу Ради не існує. Такі елементи можна вивести із загальних принципів, що вимагають ефективності дій державних суб’єктів.

Відповідно до Закону про департаменти державної адміністрації виділяють окремі категорії питань, якими керує Рада Міністрів. Закон визначає категорії, які присвоюються окремим міністрам.

Прем’єр-міністр, і його заступники, крім виконання адміністративних завдань, пов’язаних з керівництвом роботи Ради Міністрів, отримують додаткові завдання у формі головування у створених міністерствах – в якості міністрів.

Рада Міністрів не може обійтися без Прем’єр-міністра, він є обов’язковим членом Ради. У разі призначення Віце-міністра – їх характер щодо завдань не випливає із змісту конституційних положень. Внутрішні правила, що регулюють процедуру в Раді Міністрів, визначатимуть обсяг повноважень, включаючи правила заміщення – наприклад, послідовність, у випадку більшої кількості Віце-прем’єр-міністрів.

Міністр отримує акт про призначення і після складення присяги починає виконувати свій мандат. Міністр виконує подвійну функцію. Він одночасно є частиною колегіального органу – Ради Міністрів, і є одноосібним органом державного управління в області підпорядкованих йому департаментів у межах призначеного міністерства.

Присутність голів комітетів не потрібна. Той, хто головує в комітеті, порівняно з міністром, буде виконувати додаткову, третю роль. Окрім того, що він є членом колегіального органу, головуючи у Міністерстві, він також буде головувати в комітеті, сфера компетенції якого визначена в положеннях про функціонування Ради Міністрів.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.