PIT – co to jest?

PIT jest osobistym podatkiem dochodowym, czyli podatkiem, który pobiera się od osób fizycznych. PIT dotyczy przychodów z tytułu:

 • wynagrodzenia ze stosunku pracy – zarówno z umowy o dzieło, zlecenie oraz o pracę;
 • emerytur, rent oraz zasiłków;
 • prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • wykonywania wolnego zawodu (adwokat, doradca prawny itp.);
 • działalności artystycznej, literackiej, naukowej, twórczej, publicystycznej, oświatowej.
PIT_co_to_jest

Kto ma obowiązek rozliczania PIT-u?

 • Wszyscy, którzy ukończyli 26 lat i są podatkowymi rezydentami w Polsce;
 • Niepełnoletnie dzieci (rozliczane są na wspólnym formularzu z rodzicami).

Każdy pracodawca i zleceniodawca ma obowiązek wysłania PIT-11do urzędu skarbowego i do pracownika. Jest to informacja dotycząca wysokości osiągniętego przez nich rocznego dochodu i pobranych zaliczkach. 

Na podstawie uzyskanego PIT-11, składa się druk z którego są rozliczane podatnicy, czyli PIT-37. Oni deklarują swoje wynagrodzenie i zarobki za pośrednictwem płatników lub uzyskali PIT-11 od innych podmiotów, które nie są płatnikami i wypłacają wynagrodzenia tym podatnikom.

Podatnicy mają obowiązek składać PIT w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

PIT można rozliczyć online na stronie/w aplikacji: https://www.e-pity.pl/ bądź bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Przypadki w których PIT-u się nie rozlicza:

 • wygrane loterie, gdy jednorazowa wartość wygranych pieniędzy nie przekracza kwoty 2280 złotych;
 • odprawy pośmiertne;
 • zasiłki pogrzebowe;
 • niektóre stypendia i świadczenia pieniężne wypłacane przez uczelnie wyższe;
 • świadczenia rodzinne.

Także istnieje tzw. zerowy PIT – podatek ulgowy, a dokładniej zwolnienie od podatku. Dotyczy on osób fizycznych, które nie otrzymali przychodów pieniężnych w roku poprzednim. Mogą to być studenci, którzy są utrzymywane przez rodziców. Zerowy PIT dotyczy także osób niepracujących, które są na utrzymaniu współmałżonka.

Osoby, które nie ukończyli 26-go roku życia, także są rozliczani według zerowego PIT-u jeśli ich zarobki wynoszą mniej niż 7127 zł brutto miesięcznie (limit roczny przychodu – 85 528 złotych brutto).

Obowiązek złożenia PIT-u mają także przedsiębiorcy w zależności od prowadzonej działalności, według formularzy PIT-28, PIT-36, lub PIT-38.

W Instytucie Praw Migrantów mogą pomóc w rozliczeniu PIT-u, w niezależności od jego rodzaju, więc zapraszamy Państwo do zapisów na konsultacje do specjalisty ds. finansów.

Projekt “Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.