5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 10

Стаття 70

1.Кожен має право на освіту. Освіта до 18 років є обов’язковою. Спосіб забезпечення обов’язкової освіти визначається законодавством.

2.Освіта в державних закладах шкільної освіти є безкоштовною. Закон може допускати надання деяких освітніх послуг державними вищими учбовими закладами за оплату.

3.Батьки можуть вільно вибирати для своїх дітей школи, інші, ніж державні. Громадяни і заклади мають право створювати початкові, середні та вищі школи, а також виховні заклади. Умови створення і функціонування недержавних шкіл і участі органів державної влади в їх фінансуванні, а також принципи педагогічного контролю за школами і виховними закладами визначаються законом.

4.Публічна влада забезпечує громадянам загальний і рівний доступ до освіти. З цією метою створюються і підтримуються системи індивідуальної фінансової і організаційної допомоги учням і студентам. Умови надання допомоги встановлюються законом.

5.Забезпечується автономія вищих шкіл нa принципах, визначених законом.

Чому право на освіту включено в найбільш важливий правовий акт – Конституцію?

Право на освіту є одним з найважливіших прав людини. Відповідна освіта дозволяє нам розвивати наші індивідуальні здібності, розуміти інших людей та робити усвідомлений життєвий вибір. Без освіти важче бути свідомим учасником суспільства. 

Хто має право на освіту?

Кожна людина має право на освіту, включаючи Тебе, незалежно від віку, статі, національності та релігійних переконань. Слід пам’ятати, що це не лише право, в зв’язку з істотним значенням освіти, навчання до 18 років в Польщі є обов’язковим.

Чи освіта в Польщі є платною? 

Освіта в державних закладах шкільної освіти є безкоштовною. Проте, деякі освітні послуги можуть бути платними, наприклад, якщо під час навчання вам доведеться пройти повторно річний курс. 

Хто вирішує, до якої школи підуть діти?

Батьки. Батьки мають повне право обрати навчальний заклад для своїх дітей. Вони можуть вибрати як державні, так і приватні школи. Батьки приймають рішення відповідно до своїх переконань і цінностей. 

Як влада забезпечує рівні умови доступу до освіти?

Влада Польщі створює і підтримує систему індивідуальної допомоги учням. Влада зобов’язана надавати різноманітну допомогу людям, які її особливо потребують, наприклад, у зв’язку зі скрутним життєвим становищем (наприклад, відсутність коштів на подальшу освіту, інвалідність, неможливість дістатися до школи). Крім того, влада допомагає найбільш здібним, підтримуючи їх подальший розвиток.

Чому вищі школи мають особливий статус?

Вищі школи в період середньовіччя користувалися численними свободами. На практиці це означає, що вищі школи можуть самостійно, незалежно від влади, приймати рішення відносно навчальних програм тацілей своєї викладацької місії, а також відносно відбору викладачів та їх внутрішньої структури.

Хто може створювати і засновувати школи та інші освітні заклади?

Громадянин, включаючи Тебе. Громадяни мають право створювати школи та інші освітні заклади, зокрема: початкова, середня і вища освіта.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.