Zaproszenie do składania ofert

Instytut Praw Migrantów zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia w ramach organizowanego przez Fundację Ukraina projektu InterPoint Wrocław.

Składanie ofert

Szczegółowy zakres obowiązków:

– wykonywanie opracowań graficznych publikacji popularnonaukowych Instytutu Praw Migrantów,

– przygotowywanie publikacji Instytutu Praw Migrantów do wydruku,

– udział w zebraniach walnych Instytutu Praw Migrantów oraz w spotkaniach grup roboczych,

– stały kontakt z koordynatorem biura IPM.

Termin realizacji zlecenia:

01.01.2023 – 20.01.2023

Wymagania:

 • Zaawansowana obsługa programów graficznych z pakietu Adobe, w szczególności:
  • Adobe Photoshop,
  • Adobe InDesign,
  • Adobe Ilustrator,
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch opracowań graficzno-tekstowych w dowolnym zakresie tematycznym (udokumentowane w załączonym portfolio),
 • Umiejętność opracowywania graficznej prezentacji danych ilościowych,
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie,
 • Dyspozycyjność czasowa w okresie realizacji zlecenia.

Kryteria oceny oferty:

 1. Cena za godzinę brutto (60%) – najwyższa cena 0 punktów, najniższa cena 60 punktów,
 2. Liczba autorskich opracowań graficzno-tekstowych (40%) – 2 opracowania 0 punktów, 6 lub więcej opracowań 40 punktów,
 3. Ponadto dla pozytywnego rozpatrzenia oferty konieczne jest spełnienie wszystkich wskazanych wymagań.

Oferty prosimy składać do 27.12.2022 (godzina 23:59) mailowo na adres: karol.korczynski@instytutpm.eu

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.