Jak działać? Systemowo czy jednostkowo?

Our Institute works for the most deprived for free. We operate thanks to the projects of the Polish state and the European Union, thanks to donors. How many people can we help? We can see after our projects, which we have done so far, that there are thousands of unique people, so there are thousands of advice, thousands of resolved problems. We want to change the system in general. It must not be the case that, thanks to our intervention, only one person will receive his/her residence permit more quickly after passing through all steps of the administrative procedure. We want to amend the Law on Foreigners, we want the proceedings to be solved more quickly, more efficiently, better contact with foreigners and to make the instructions in the language understood for foreigners.

IPM Zespół

Tysiące udzielonych porad, tysiące rozwiązanych problemów…

Nasze siły są ograniczone. Z jednej strony jest to zrozumiałe i nie można się temu dziwić,  mamy ograniczoną liczbę pracowników czy też podmiotów zewnętrznych współpracujących z nami, a przez to ograniczone możliwości działania. Dlatego kiedy przychodzą państwo do nas po konsultacje, czy po poradę, nasi specjaliści zawsze rzetelnie i jak najlepiej tylko, będą w stanie pomóc każdej osobie. Pytanie jednak nasuwa się inne, ilu osobom jesteśmy w stanie pomóc? Widzimy po naszych projektach, które do tej pory robiliśmy, że są to tysiące niepowtarzalnych osób. Jesteśmy z tego dumni, ale cudzoziemców w samym Wrocławiu jest około stu tysięcy. W takim razie jeżeli zsumowalibyśmy wszystkie nasze działania, to być może pomogliśmy dziesięciu procentom cudzoziemców zamieszkujących Wrocław. Jest to ogromna liczba, ale co z resztą?  Zwykła firma nastawiona na zysk, jakiś pośrednik legalizacji pobytu, byłby pewnie zadowolony, że na rynku jeszcze pozostało tyle przestrzeni. Tyle osób, którym można zaoferować swoje płatne usługi. Nasz Instytut działa inaczej, my działamy na rzecz najbardziej potrzebujących za darmo. Działamy dzięki projektom państwa polskiego i Unii Europejskiej, działamy Dzięki darczyńcom. Dzięki każdemu, kto odmówi sobie raz w miesiącu jednej kawę i wpłaci to na nasze konto w serwisie Patronite.  

Co zatem jest naszym celem?

Chcemy zmienić system generalnie. Nie może być tak, że dzięki naszej interwencji po przejściu przez wszystkie piętra procedury administracyjnej, tylko jedna osoba otrzyma szybciej swoje zezwolenie pobytowe. Chcemy zmienić ustawę o cudzoziemcach, chcemy, aby postępowania toczyły się szybciej, sprawniej, w lepszym kontakcie z cudzoziemcami i aby pouczenia były w języku zrozumiałym dla cudzoziemca. Budynek Urzędu Wojewódzkiego nie był dłużej niezdobytą twierdzą, tylko miejscem, w którym cudzoziemiec otrzyma pomoc poradę i miejscem, na które może liczyć, jako na urząd zajmujący się realizacją polityki migracyjnej państwa.  

OBIECUJEMY, ŻE NIE BĘDZIEMY W TYM WSZYSTKIM PATRZEĆ JEDNOSTRONNIE, CHCEMY IŚĆ DROGĄ ŚRODKA, DROGĄ DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO, DROGĄ ROZWOJU POLSKI, POLSKIGO GOSPODARSTWA, BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I POSZANOWANIA PRAW PODSTAWOWYCH.

Nasz Instytut będzie z jednej strony nadal wspierał działania indywidualne, ale nasze główne działania będą dużo dążyły do zmian systemowych, do systemowego polepszenia sytuacji pobytowej cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To są drogowskazy naszego Instytutu i nawet jeżeli będzie to nie na rękę takiej czy innej grupie interesów, to nasz Instytut będzie robił swoje bez oglądania się na innych.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.