5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 24

Стаття 146.

1. Рада Міністрів визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики Республіки Польща.

2. До Ради Міністрів належать державні справи, оскільки їх не застережено іншими державними органами і органами територіального самоврядування. 

3. Рада Міністрів здійснює керівництво державними адміністративними органами.

4. В обсязі й на умовах, зазначених у Конституції та національному законодавстві, зокрема:

 1. забезпечує виконання законів,
 2. видає нормативні акти,
 3. координує та контролює роботу державних органів,
 4. захищає інтереси скарбниці,
 5. готує проект державного бюджету, 
 6. контролює виконання державного бюджету та стверджує закриття рахунків держави і доповідає про виконання бюджету,
 7. забезпечує державну безпеку країни та громадський порядок,
 8. забезпечує зовнішню безпеку держави,
 9. здійснює загальне керівництво у сфері відносин з іншими країнами та міжнародними організаціями,
 10. укладає міжнародні угоди, що потребують ратифікації, а також інші міжнародні угоди,
 11. здійснює загальний контроль у галузі забезпечення оборони країни та щорічно визначає кількість громадян для призову на дійсну військову службу,

визначає організацію і порядок свої діяльності.

Рада Міністрів – центральний орган виконавчої влади, відповідальний за проведення державної політики. До його компетенції входять усі завдання, пов’язані з розробкою політики та виконанням законів, які не були прямо вказані як область завдань, що належать іншому державному органу чи місцевому самоврядуванню.

Рада Міністрів визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики, а також здійснює керівництво всіма державними адміністративними органами та видає акти внутрішнього законодавства, які є обов’язковими для державної адміністрації.

Конституція конкретизує, вказуючи на завдання, які є ключовими, а також визначає, які повноваження повинні залишитися виключно для Ради Міністрів. Рада Міністрів слідкує за виконанням законів – створюючи адміністрацію, завданням якої є перевірка  відповідності дій громадян до вимог, встановлених нормами Закону. Рада Міністрів видає розпорядження, акти, що конкретизують положення законів, виданих за наявним дозволом, що міститься в цих положеннях. Рада Міністрів відповідає за фінансову безпеку держави (ухвалює бюджет, реалізує його, дбає про фінансові інтереси держави), внутрішню безпеку (боротьба зі злочинністю, превенція, забезпечення безпечних умов життя), зовнішню безпеку (цивільний контроль над збройними силами, дипломатична діяльність з питань державної безпеки, управління обороною Польщі).

Крім того, Рада Міністрів в межах своїх компетенцій у галузі зовнішньої політики, керує польськими представництвами за кордоном, веде переговори, укладає та розриває міжнародні угоди.

Слід звернути увагу на збіг повноважень Ради Міністрів з Президентом Республіки Польща, а також на необхідність співпраці із законодавчою владою. Президент Республіки Польща також має власні компетенції та завдання в області зовнішньої політики, визначені законом, а його обов’язки щодо піклування про внутрішню та зовнішню безпеку держави випливають із загальних положень. У свою чергу, Рада Міністрів повинна співпрацювати з Парламентом при ратифікації міжнародних угод. Для деяких з них, після їх підписання та до набрання ними чинності, потрібне схвалення депутатів.

Модель завдань Ради Міністрів та взаємопроникнення завдань між Вищими державними органами є характерною для розуміння специфіки польської політичної системи.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.