5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 20

Стаття 95.

1. Законодавчу владу в Республіці Польща здійснюють Сейм і Сенат.

2. Сейм контролює діяльність Ради Міністрів у межах, передбачених Конституцією і законами. 

Відповідно до змісту Конституції Республіки Польща існує тристоронній розподіл влади –  законодавча, виконавча та судова.  Розділ IV Конституції відкриває ст. 95 та вказує на основні функції, перш за все, на законодавчу та контрольну. 

Парламент Польщі є двопалатним, складається з Сейму (нижня палата) та Сенату (верхня палата). Законодавчий процес базується на процедурі законопроектів, спочатку у Сеймі, потім у Сенаті. У разі внесення поправок сенаторами законопроект повертається до Сейму, який вирішує подальшу долю змін Сенату. 

Сейм і Сенат мають виключне право прийняття законів. Конституційна система не передбачає можливості делегування цих повноважень будь-якому іншому суб’єкту, тільки у випадку введення воєнного стану, a Сейм не може зібратися на засідання, допускається інша форма. 

Сейм має повноваження здійснення контролю за Радою Міністрів. Сейм відповідає за призначення уряду, має право змінювати Прем’єр-міністра та звільняти окремих членів уряду. Сейм здійснює свої повноваження за участю представників уряду на засіданнях окремих комітетів і може вимагати представлення інформації з даної теми на засіданні Сейму. В практиці слід звернути увагу на певні очевидні контрольні повноваження, які є результатом спільної участі виконавчої та законодавчої влади – значна частина депутатів виконує свої обов’язки в якості Міністрів в уряді. Слід зазначити, що Сенат був повністю знехтуваний як орган, який міг контролювати уряд, це наслідок відсутності впливу Сенату на форму Ради Міністрів. Деякі контрольні повноваження безпосередньо випливають зі змісту актів, які визначають спосіб співпраці між урядом та Сеймом, наприклад, у сфері законодавства ЄС.   

Крім того, варто зазначити, що польський парламент виконує широку креаційну функцію, тобто бере участь у виборі керівників різних служб, наприклад, Уповноважений з прав людини, Уповноважений з прав дитини, суддів Державного трибуналу, суддів Конституційного трибуналу, членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Президента Вищої контрольної палати.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.