5 IPM – ДОМАШНІЙ КУРС КОНСТИТУЦІЇ. ВИПУСК 11

Стаття 57.

Кожному гарантується свобода організовувати мирні зібрання та брати у них участь.

Чому свобода мирних зібрань включена в найважливіший правовий акт – Конституцію?

У ст. 57 Конституції вказується, що кожному гарантується свобода організовувати мирні зібрання та брати у них участь. Реалізація права на свободу слова і вираження поглядів є одним з основоположних свобод. Це дуже важливе право, яке пов’язане з польською історією та подіями руху “Солідарність”.

Хто має право на свободу мирних зібрань?

Це право дозволяє будь-якій людині, включаючи Тебе, незалежно від віку, статі, національності або релігійних переконань, вільно і публічно виражати свої погляди з будь-якого питання, наприклад, на мітингах або протестах. Зокрема, право публічно підтримувати владу або виступати проти неї. 

Зібрання – скільки це осіб? 

За своїм визначенням зібрання вимагають присутності принаймні 3 осіб. Зібрання може бути відкритим для необмеженого кола осіб.

Чи потрібен для проведення зібрань дозвіл?

Ні. Для проведення зібрання дозвіл не потрібен. Організаторам необхідно лише повідомити владу про свій намір і забезпечити мирне і безпечне проведення цих зборів.

Коли сповістити владу про намір провести таке зібрання?

Для проведення публічних зібрань необхідно повідомити гміну, на території якої будуть проходити ці зібрання. Інформація про проведення має бути передана не раніше, ніж за 30 днів і не пізніше, ніж за 6 днів до запланованої дати проведення зібрань. Далі гміна повідомляє відповідні служби для забезпечення безпеки учасників зібрань.

Для дійсності повідомлення не має значення, чи повідомлення в усній, письмовій або електронній формі. 

Які види зібрань існують? 

Зібрання можна поділити на дві групи:

Організоване зібрання – тобто, заплановане заздалегідь. Спонтанне зібрання – те, яке відбувається без попереднього планування. Зібрання, спричинене подією, яку неможливо було завчасно передбачити.

В яких випадках можна обмежити свободу зібрання?

Свобода зібрання включає мирні збори.

Зібрання не є мирними, коли:

  • Зібрання ставить під загрозу життя або здоров’я людей, 
  • Зібрання становить загрозу майну та охороні навколишнього середовища,
  • Зібрання спричиняє загрозу для безпеки або публічного порядку,
  • Зібрання спричиняє загрозу безпеці дорожнього руху,
  • Зібрання порушують права і свободи інших осіб або погрожують суспільній моралі.

Якщо зібрання перестають бути мирними відповідні служби можуть розпоряджатися про його розпуск.

Пам’ятайте, що наша свобода закінчується там, де починається свобода інших людей.

Хто не може брати участь в зібраннях? 

У зборах не може брати участь особа, що має при собі зброю, вибухові речовини, піротехнічні вироби або інші небезпечні матеріали та інструменти.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.